Pomôž mi,

ABY SOM TO MOHOL UROBIŤ SÁM

Sme viac ako škola

Pomalým krokom k
pozitívnej budúcnosti

Novinky

Detské atletické hry spájajú školu a rodinu

V pondelok 22.5.2017, zaparkovalo auto SAZ plne naložené pomôckami Detskej atletiky pred našou školou. Po privítaní všetkých prítomných dievčatá z Detskej atletiky pustili do pripravovania atletických stanovíšť pre naše deti.

Športový deň sme začali nástupom o 9:00 hod, po vysvetlení všetkého, čo sa bude diať, sa deti so svojimi vedúcimi družstiev rozutekali na jednotlivé stanoviská, kde sme mali možnosť nájsť i maľovanie na tvár a krátke presuny medzi jednotlivými disciplínami mohli deti vyplniť i jazdou na poníkovi. Po dvojhodinovom vyšportovaní a vybláznení sa na všetkých disciplínach čakal už na deti chutný obed, a to guláš pripravovaný priamo na mieste spolu s vynikajúcimi pečenými buchtami. Komu ešte zostala energia, pokračoval v atletickom jašení. Potom už však nasledoval nástup detí, kde boli všetci, ktorí si tento deň užili naplno, odmenení krásnou medailou, ktorá im bude pripomínať tento skvelý športový deň.

Sme naozaj radi, že Detská atletika mohla byť súčasťou tohto výnimočného dňa v našej škole a že sme na detských tvárach videli len samé veľké úsmevy a radosť. Za toto by sme im chceli veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na stretnutie pri ďalšej športovej akcii 😉

Vyučovacie hodiny

The Subtitle

08:00 08:45 1.hodina
08:50 09:35 2.hodina
09:55 10:40 3.hodina
10:45 11:30 4.hodina
11:35 12:20 5.hodina
12:30 13:15 6.hodina
13:45 14:30 7.hodina
0
ŽIAKOV
0
PEDAGÓGOV
0
m2 AREÁLU
0
UČEBNÍ

ŠPECIÁLNE TRIEDY

HUDOBNÁ TRIEDA

PRÍRODNÁ TRIEDA

FYZIOTERAPEUTICKÁ

TRIEDA S KUCHYNKOU

INFO PRE UČITEĽOV

Učiteľ je kvalifikovaný, vzdelaný profesionálny pegagogický pracovník, ktorý sa zaoberá vyučovaním a vychovávaním žiakov.

INFO PRE RODIČOV

eAktovka – digitalizované učebnice
Najčastejšie otázky
Termíny prázdnin
Žiacká knižka

Spojená škola internátna

Mila Urbana 160/45

029 01 Námestovo

Žilinský kraj

 

Email:

ssino@ssino.sk

 

Telefónne číslo:

r.š. 043 / 5522971

z.r.š. 043/5507911

 

FAX: 043 / 552 28 87