Pomôž mi,

ABY SOM TO MOHOL UROBIŤ SÁM

Sme viac ako škola

Pomalým krokom k
pozitívnej budúcnosti

Novinky

Pamiatka zosnulým na ŠI

Dňa 3.11. 2016 sme so žiakmi ŠI venovali tichú spomienku zosnulým pri zapálenej sviečke na mestskom cintoríne.

Príprava detí na samotnú akciu spočívala v  rozhovoroch o význame sviatku Pamiatky zosnulých, vysvetlení významu spomienky na tých, ktorí už nie sú medzi nami a dôležitosti prejavenia úcty, ako aj v poučení o vhodnom správaní sa na pietnom mieste. Deti spoločne pripravili spomienkový venček a  lampášiky, ktoré sme položili ku krížu na Námestovskom cintoríne. Každé z detí venovalo tichú spomienku a spoločnú modlitbu zosnulým príbuzným.

Vyučovacie hodiny

The Subtitle

08:00 08:45 1.hodina
08:50 09:35 2.hodina
09:55 10:40 3.hodina
10:45 11:30 4.hodina
11:35 12:20 5.hodina
12:30 13:15 6.hodina
13:45 14:30 7.hodina
0
ŽIAKOV
0
PEDAGÓGOV
0
m2 AREÁLU
0
UČEBNÍ

ŠPECIÁLNE TRIEDY

trieda

HUDOBNÁ TRIEDA

trieda2

PRÍRODNÁ TRIEDA

trieda3

FYZIOTERAPEUTICKÁ

trieda4

TRIEDA S KUCHYNKOU

INFO PRE UČITEĽOV

Učiteľ je kvalifikovaný, vzdelaný profesionálny pegagogický pracovník, ktorý sa zaoberá vyučovaním a vychovávaním žiakov.

INFO PRE RODIČOV

eAktovka – digitalizované učebnice
Najčastejšie otázky
Termíny prázdnin
Žiacká knižka

Spojená škola internátna

Mila Urbana 160/45

029 01 Námestovo

Žilinský kraj

 

Email:

ssino@ssino.sk

 

Telefónne číslo:

r.š. 043 / 5522971

z.r.š. 043/5507911

 

FAX: 043 / 552 28 87