Pomôž mi,

ABY SOM TO MOHOL UROBIŤ SÁM

Sme viac ako škola

Pomalým krokom k
pozitívnej budúcnosti

Novinky

Hviezdoslavov Kubín

Akcia  prebiehala počas celého dopoludnia  v Prírodnej izbe, v jednej z miestností Snoezelen. Na začiatku nás privítala obľúbená rozprávková postavička Palculienka, ktorá nás všetkých pozvala do krajiny rozprávok. Spoločne sme sa preniesli do ríše fantázie a prežili s ňou nečakané, milé, obdivuhodné, ale aj strašidelné chvíle. Ale nakoniec sme sa tešili, pretože ako inak, aj v tejto rozprávke vyhralo dobro nad zlom. Posilnili sme sa dobrou desiatou a pokračovali ďalej. Neskôr sme všetci plní očakávania vystupovali podľa ročníkov. Spolu s pani učiteľkami sme prezentovali  naše rozprávačské schopnosti v detských básničkách, riekankách a úsmevných príbehoch. Pokračovali pohybovo- hudobnými hrami, kde sme si precvičili celé naše telo. V rámci relaxácie sme si opäť oddýchli pri rozprávkach o zvieratkách, ktoré  sme v Prírodnej izbe vyhľadávali,  snažili sme sa napodobniť ich zvuk, pohyb, nájsť pre nich vhodné meno. V závere nás čakali rozprávkové postavičky ukryté v puzzle, ktoré sme sa snažili poskladať a vzájomne si pri ich skladaní pomáhať, utvárať a otužovať tak naše sociálne interakcie. Odovzdávanie diplomov a srdečný  potlesk bol odmenou  za  aktivitu  žiakov počas celej akcie.

Vyučovacie hodiny

The Subtitle

08:00 08:45 1.hodina
08:50 09:35 2.hodina
09:55 10:40 3.hodina
10:45 11:30 4.hodina
11:35 12:20 5.hodina
12:30 13:15 6.hodina
13:45 14:30 7.hodina
0
ŽIAKOV
0
PEDAGÓGOV
0
m2 AREÁLU
0
UČEBNÍ

ŠPECIÁLNE TRIEDY

HUDOBNÁ TRIEDA

PRÍRODNÁ TRIEDA

FYZIOTERAPEUTICKÁ

TRIEDA S KUCHYNKOU

INFO PRE UČITEĽOV

Učiteľ je kvalifikovaný, vzdelaný profesionálny pegagogický pracovník, ktorý sa zaoberá vyučovaním a vychovávaním žiakov.

INFO PRE RODIČOV

eAktovka – digitalizované učebnice
Najčastejšie otázky
Termíny prázdnin
Žiacká knižka

Spojená škola internátna

Mila Urbana 160/45

029 01 Námestovo

Žilinský kraj

 

Email:

ssino@ssino.sk

 

Telefónne číslo:

r.š. 043 / 5522971

z.r.š. 043/5507911

 

FAX: 043 / 552 28 87