Novinky


Karneval

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Zimné účelové hry

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Prímestský tábor

#gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Exkurzia v tlačiarni

#gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Pyžamová párty

Dňa 30.1.2018 sa v Centre voľného času uskutočnila  akcia Pyžamová párty. Tejto párty sa zúčastnili deti z internátu. Podmienkou účasti bol vstup v pyžamách. Deti sa zabávali, súťažili, tancovali. Nechýbal stoličkový tanec, molekuly, tanečná hra sochy aj tanec s balónmi.  Deti z divadelného krúžku na záver zahrali  ostatným deťom rozprávku na dobrú noc – Snehulienka a sedem trpaslíkov. Akcia sa deťom páčila, […]

žiadne komentáre

Zimné radovánky

Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnila akcia venovaná hrám na snehu so zameraním na rozvoj manuálnych zručností, predstavivosti a fantázie. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri športe sa deti z výchovných skupín ŠI a ŠKD poobliekali a vybrali na kopec v školskom areáli. Prežili popoludnie na čerstvom vzduchu, pričom si zasúťažili v spúšťaní sa na lopároch a stavaní snehuliakov a rôznych výtvorov […]

žiadne komentáre

Vianočná besiedka

#gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Vianočný futbalový turnaj

#gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-6 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-6 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

December v ŠMŠ

#gallery-7 { margin: auto; } #gallery-7 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-7 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-7 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Vôňa vianočného času

Vôňa vianočného času Žiaci pod vedením vychovávateliek vyhotovovali pozdravy, upiekli a ozdobili medovníčky, ktoré následne venovali klientom Centra seniorov v Námestove. Počas odovzdávania predviedli krátky program, súčasťou ktorého boli koledy, tance a piesne v prevedení žiakov. Jedno popoludnie bolo vyhradené pre rozprávky, kedy si žiaci mohli pozrieť, prečítať alebo vypočuť rozprávky podľa vlastného výberu v školskej knižnici. Žiaci ukončili činnosť […]

žiadne komentáre

Vianočný pozdrav

žiadne komentáre

Vianočné trhy

Vianočné trhy v SŠI v Námestove Aj tento rok sa naši žiaci pod vedením našich učiteľov mohli pripraviť na vianočné trhy a do našej školy vniesť atmosféru Vianoc. Celý týždeň sa u nás tvorilo. Od tých najmenších žiakov až po učňov. Inštalovali sme vianočnú výzdobu, zhotovovali výrobky s vianočnou tematikou, piekli vianočné koláčiky v rámci tvorivých dielní a to všetko, aby […]

žiadne komentáre

Športový deň

Dňa 8.12. 2017 sa uskutočnil v našej škole „Športový deň“. Žiaci špeciálnej základnej školy, praktickej školy a odborného učilišťa sa pozdravili ráno o 8:30hod v telocvični hlasným „športu zdar“. Po slávnostnom nástupe sme sa rozdelili do troch družstiev. Prvé družstvo tvorili žiaci I. Stupňa A-variantu, žiaci B-variantu a autisti, ktorí sa hneď ráno presunuli na ihrisko za školou, kde sa […]

žiadne komentáre

Mikuláš

Dňa 6.12. sa v SŠI Námestovo  konala akcia s názvom: Mikuláš. Žiaci  si prichystali pre Mikuláša program a netrpezlivo ho očakávali. Najskôr Mikuláš privítal do špeciálnej materskej školy,  kde našim najmenším rozdal balíčky.  V jedálni školy ho  očakávali aj naše „veselé školáčky“  Alicka a Ľudka, /CVČ/, ktoré nám pomohli privolať  nášho hosťa a program sa mohol začať.  Mohli sme  vidieť rôzne […]

žiadne komentáre

Vianočné tvorivé dielne

Vianočné tvorivé dielne – priblíženie  ľudových tradícií   V rámci priblíženia ľudových tradícií sa opäť konala v centre voľného času akcia, ktorá priblížila deťom, ako to bolo niekedy. Deti mali možnosť na vianočných tvorivých dielňach napiecť vianočné oplátky, ozdobiť medovníky. Tiež nechýbali ukážky výroby anjelov z dreva, ktoré nám prišli odprezentovať pani Mirka Pjentková a pani Mária […]

žiadne komentáre

Beseda a poďakovanie dôchodcom

S piesňou v srdci k nám zavítali dôchodcovia z Rabče Žiaci a učitelia zo SŠI v Námestove prežili príjemné dopoludnie s babičkami a s deduškami z Klubu dôchodcov z Rabče. Tí si pre nás pripravili pásmo nádherných piesní a príbehov. Z ich repertoáru sme si vypočuli nádherné slovenské piesne, goralské pesničky, adventné piesne a pochválili sa aj vlastnou piesňou o tom, ako si vo svojom klube nažívajú a ako sa […]

žiadne komentáre

Hrou Boccia k sociálnej inklúzii

Vďaka projektu Občianskeho združenia STONOŽKA sme „Hrou Boccia k sociálnej inklúzii,“ zakúpili dve sady lôpt, vytvorili záujmový útvar v CVČ a v spolupráci s CŠPP zorganizovali akciu „Boccia pre všetkých.“ Zúčastnili sa jej žiaci Gymnázia A. Bernoláka a spolu s našimi členmi Centra voľného času si zahrali turnaj. Aj takto budujeme priateľstvá a búrame bariéry. Táto aktivita sa uskutočnila […]

žiadne komentáre

Pozvánka na Vianočné trhy

žiadne komentáre

Florbalové aktivity s CZŠ

V školskom roku 2017/2018 sme nadviazali spoluprácu s Cirkevnou základnou školou sv. Gorazda v Námestove. Zúčastňujeme sa spoločných tréningových aktivít, a to každý utorok o 14:00 hod v telocvični našej školy. Tieto aktivity sa uskutočňujú vďaka podpore z Nadácie EPH.

žiadne komentáre

Florbalový krúžok

Od septembra tohto školského roku na našej škole funguje florbalový krúžok, na ktorý je prihlásených 16 žiakov. Títo žiaci sa stretávajú pravidelne každý utorok na spoločných tréningoch so žiakmi z CZŠ sv. Gorazda Námestovo. Cieľom spoločných tréningov je zblíženie našich žiakov s mentálnym postihnutím a taktiež získanie nových , športových skúsenosti.

žiadne komentáre

Katarínsky diskotéka

…a opäť  bolo v Centre voľného času veselo. Naše deti zo školy, z klubov a internátu sa vo štvrtok 23.11.2017 stretli na Katarínskej diskotéke, kde sa zabávali, súťažili a ukázali  svoje tanečné kreácie. Nechýbali tanečníčky z tanečného krúžku, ktoré predviedli svoje naučené tance a taktiež chválime výkony chlapcov Rolanda, Andreja a Robina, ktorí sa poriadne rozšantili a roztancovali to tam. Ďakujeme všetkým […]

žiadne komentáre

1.ročník vo florbalovom turnaji špeciálnych základných škôl

Dňa 28.11.2017 sa uskutočnil 1.ročník florbalového turnaja špeciálnych škôl Žilinského kraja. Do turnaja sa zapojila naša škola  a prišli aj žiaci zo ŠZŠ  Ružomberka. Žiaci odohrali najskôr skúšobný tréningový zápas, kde si otestovali svoji sily, po ňom nasledoval oficiálny turnaj, v ktorom družstvo zo ŠZŠ  Ružomberok vyhralo. Víťazi boli odmenení diplomami a tiež nechýbalo malé občerstvenie. Po turnaji florbalisti […]

žiadne komentáre

Unifikovaný florbal

Dňa  27.10.2017 sa v SŠI M. Urbana  uskutočnil 0.ročník unifikovaného florbalu. Tohto turnaja sa okrem nášho florbalového  družstva zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Komenského a ZŠ Slnečnej z Námestova. Zápasy sa niesli v športovej družnej atmosfére. Vytvorili sa zmiešané unifikované družstvá a to družstvo „Brejkerov“, „ Zelenáčov“, „ Los Angeles“ a „ Picburgu“. Navzájom odohrali šesť zápasov.  Na treťom mieste […]

žiadne komentáre

Bábkové divadlo

#gallery-8 { margin: auto; } #gallery-8 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-8 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-8 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Miniplayback show

Dňa 9.11.2017  sa naše deti  z tanečného krúžku  Centra voľného času zúčastnili súťaže MINIPLAYBACK SHOW. Organizátorom súťaže bola Špeciálna základná škola v Ružomberku, kde súťaž aj prebiehala od 10.00 – 13.00 hod. Bola zameraná na imitáciu slovenských a zahraničných interprétov, ako aj skupín. Naše žiačky súťažili v III. kategórii, kde obsadili pekné tretie miesto.

žiadne komentáre

Páračky

V duchu priblíženia tradícií alebo ako to bolo kedysi, sa uskutočnila akcia Centra voľného času – PÁRAČKY. Ako sa to kedysi dávno páralo a tak pripravovali vankúšiky a perinky, nám prišli ukázať p. Kršáková a p. Sečová z Vavrečky. Deti boli veľmi šikovné, každé jedno si vyskúšalo, ako sa také perie pára. A aby im to išlo od ruky, tak […]

žiadne komentáre

Jesenné svetielka

Dňa 8.11.2017 sa uskutočnila v ŠI a ŠKD akcia s názvom „Jesenné svetielka.“ Počas nej deti s pani vychovávateľkami vydlabávali a vyrezávali jesenné svetielka z tekvíc rôznych veľkostí, farby a tvarov. Taktiež vyrábali aj svetielka zo sklenených fliaš, ktoré ozdobili do tvaru tekvíc a  tekvice z papiera, ktorými si skrášlili klubovne. Z vydlabaných tekvíc upiekli sladké tekvicové sušienky, ktoré im boli odmenou […]

žiadne komentáre

Momentky zo škôlky

#gallery-9 { margin: auto; } #gallery-9 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-9 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-9 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ šmš
žiadne komentáre

Pozvánka na 17. reprezentačný ples

žiadne komentáre

Pamiatka zosnulých

#gallery-10 { margin: auto; } #gallery-10 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-10 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-10 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Nultý ročník unifikovaného florbalu

Dňa  27.10.2017 sa v SŠI M. Urbana v spolupráci s centrom voľného času uskutočnil 0.ročník unifikovaného florbalu. Tohto turnaja sa okrem nášho florbalového  družstva zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Komenského a ZŠ Slnečnej z Námestova. Zápasy sa niesli v športovej družnej atmosfére. Vytvorili sa zmiešané unifikované družstvá a to družstvo „Brejkerov“, „ Zelenáčov“, „ Los Angeles“ a „ Picburgu“. Navzájom odohrali šesť […]

žiadne komentáre

Šarkaniáda v CVČ

Dňa 25.10.2017 Centrum voľného času  zorganizovalo akciu Šarkaniáda. Na akcii sa zúčastnili deti, ktoré mali chuť sa zabaviť, zalietať si spolu so šarkanmi.  Niekedy lietali šarkany, niekedy aj deti, ktoré sa dosýtosti vybláznili. Spoločne sme si túto akciu užili a tešíme sa na púšťanie šarkanov opäť o rok.

žiadne komentáre

Tradičné syrové korbáčiky v CVČ

Tradičné syrové korbáčiky Dňa 18.10.2017 sa v Centre voľného času uskutočnila akcia Tradičné syrové korbáčiky.  Ukážku výroby týchto korbáčikov nám prišla odprezentovať p. Erika Holmíková z Vavrečky. Deti, ale aj pani vychovávateľky mali možnosť si túto prácu vyskúšať. Najskôr si v horúcej vode vypracovali syr a potom skúšali, ako sa také korbáče ťahajú, solia a samozrejme aj degustujú. […]

žiadne komentáre

Zdravie z našej záhrady

Dňa 10. 10. 2017 sa uskutočnila v ŠI a ŠKD akcia pod názvom „Zdravie z našej záhrady.“ Počas akcie deti spoločne s pani vychovávateľkami pripravovali rôzne zdravé pochúťky ako mrkvovo – jablkový šalát, tekvicové sušienky a ovocné taniere, na ktorých si všetci veľmi pochutili. Taktiež deti vymaľovávali, vystrihovali a lepili rôzne obrázky ovocia a zeleniny, z ktorých si urobili výstavku. Každé dieťa […]

žiadne komentáre

Deň zdravej výživy

Deň zdravej výživy – 10.-12.10.2017 Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstva Spojených národov ( FAO) v roku 1945. Aj v našej škole sa každoročne venujeme tejto téme trojdňovou akciou zameranou prvý deň na tematické vyučovanie, kde každý vyučujúci na svojich hodinách približuje žiakom učivo so zameraním na […]

žiadne komentáre

Tvorivé dielne v našej škole

 

žiadne komentáre

Šport nás spája

Dovoľte mi predstaviť tím našej školy, Jaro, Peťo, Erik v ňom hrajú hlavné roly. V partii im samozrejme nesmú chýbať ženy, Janke a Sime je predsa futbal dobre známy. Naši deviataci sa už chystajú, všetky zápasy spolu vyhrajú a našej škole vzácny diplom zo Zákamenného prinesú. Dňa 22.9.2017 sa uskutočnil II. ročník akcie „ Šport nás spája“, ktoré sa […]

žiadne komentáre

Pozvánka na Deň zdravej výživy

žiadne komentáre

Centrum voľného času

žiadne komentáre

Dr. Klaun v našej škole

#gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-11 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-11 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Pozvánka na otvorenie krúžkovej činnosti v CVČ

žiadne komentáre

Otvorenie školského roka

žiadne komentáre

Školský výlet – 1.SD a PROU

#gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-12 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-12 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Školský výlet C variant – Oravská Polhora

#gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-13 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-13 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Ukončenie školského roka

žiadne komentáre

Školský výlet do ZOO

#gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-14 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-14 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Exkurzia vo firme HERN Námestovo

Dňa 15. 6. 2017  sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie vo firme HERN Námestovo. Pred vstupom do firmy každý dostal bezpečnostné prvky, bez ktorých sa po firme nemôže pohybovať. V úvode žiakov privítala p. Mokošáková, ktorá ich aj  sprevádzala po firme. V zasadačke firmy HERN im prostredníctvom prezentácie krátko predstavila zameranie firmy, oboznámila ich s históriou, […]

žiadne komentáre

Canisterapia v C variante

Dňa 15.06.2017 sa v našej škole vo variante C uskutočnila canisterapia so zameraním na zlepšenie sociálneho kontaktu našich žiakov,  jemnej a hrubej motoriky, zmierňovanie agresivity .  Navštívili nás z detského centra Havino so svojimi dvoma psíkmi Nelou a Orchideou. Na začiatku sme sa všetci srdečne privítali a predstavili, neskôr sme si pozreli divadielko O troch zázračných želaniach v hlavnej úlohe s našimi kamarátmi […]

žiadne komentáre

Škola v prírode 2017

#gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-15 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-15 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Atletické preteky

Dňa 8. júna 2017 uspriadala Spojená škola internátna v Bytči atletické preteky. Súťažilo sa v skoku do diaľky z miesta, v behu na 15m a v hode loptičkou na cieľ. Súťažiaci boli rozdelení do kategórií podľa veku, my sme mali zastúpenie v týchto kategóriách: mladší žiaci – Kevin Krzysztof Jasnowski starší žiaci – Andrej Hojo mladšie dorastenky – Soňa Repková, Simona […]

žiadne komentáre

Deň detí 2017

#gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-16 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-16 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Detské atletické hry spájajú školu a rodinu

V pondelok 22.5.2017, zaparkovalo auto SAZ plne naložené pomôckami Detskej atletiky pred našou školou. Po privítaní všetkých prítomných dievčatá z Detskej atletiky pustili do pripravovania atletických stanovíšť pre naše deti. Športový deň sme začali nástupom o 9:00 hod, po vysvetlení všetkého, čo sa bude diať, sa deti so svojimi vedúcimi družstiev rozutekali na jednotlivé stanoviská, kde […]

žiadne komentáre

Futbalový turnaj v Martine

Dňa 16. mája 2017 sa družstvo našej školy zúčastnilo futbalového turnaja v Martine. Našu školu reprezentovali Jakub Grónsky, Peter Páterek, Boris Burdilák, Janka Jaššáková, Jakub Sekeráš a Simona Repková. V zápasoch sa vo svojej skupine stretli s družstvami z Martina, Bytče a Liptovského Mikuláša. Žiaci sa prezentovali sympatickým výkonom, za ktorý boli odmenení vecnou cenou. […]

žiadne komentáre

Pozvánka

žiadne komentáre

Farebný svet v ŠI a ŠKD

#gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-17 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-17 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

SÚŤAŽ ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE

Dňa 26. apríla 2017 sa uskutočnila celoslovenská súťaž zručností v učebnom odbore Služby a domáce práce. Súťaž sa konala v priestoroch SŠI Michalovce. Našu školu výborne reprezentovali žiačky I.SD triedy Silvia Večerková a Ľudmila Pisoňová, ktoré získali 1. miesto. Žiačkam srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

žiadne komentáre

Zápis do MŠ

Prijatie do ŠMŠ_prihlaska Cestne vyhlasenie_ vyhlasenie zakonnych zastupcov

žiadne komentáre

Duchovná obnova

žiadne komentáre

Veľkonočné trhy

Dňa 10.4. 2017 žiaci našej školy usilovne pracovali, tvorili a zdobili, aby sa svojou šikovnosťou mohli pochváliť na tradičnej akcii našej školy – Veľkonočných trhoch. Tie otvorili svojim vystúpením žiaci A variantu, v ktorom predstavili ľudové zvyky a tradície veľkonočného obdobia. O dobrú náladu sa postarali aj žiaci z tanečného a speváckeho krúžku. Jedáleň školy sa na jedno doobedie premenila na trhovisko, […]

žiadne komentáre

Veľkonočné trhy

žiadne komentáre

Deň vody

Dňa 22.03.2017 sa uskutočnila v multimediálnej miestnosti SŠI v Námestove akcia s názvom „Svetový deň vody.“ Zúčastnili sa jej žiaci B variantu a Praktickej školy. Počas prezentácie sa žiaci oboznámili s kolobehom vody v prírode,  významom vody pre život človeka a dôležitosťou ochrany zdrojov pitnej vody. Do pripravených aktivít sa všetci aktívne a so záujmom zapájali,  prezentovali svoje skúsenosti a získané vedomosti. […]

žiadne komentáre

Popoludnie s rozprávkou

Dňa 30.03.2017 sa uskutočnila akcia pod názvom Popoludnie s rozprávkou pri príležitosti mesiaca marec – mesiaca knihy. Zúčastnili sa na nej deti zo školského klubu aj školského internátu. Deti sme rozdelili do družstiev podľa veku. Začiatok akcie sa niesol v piesni Cesta do rozprávky, ktorá zmotivovala deti k danej téme. Pokračovali sme aktivitami: rozprávanie o rozprávke, hlavné znaky rozprávky, […]

žiadne komentáre

Parkour

#gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-18 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-18 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Ranené vtáčatá

Žiaci našej školy sa s pani učiteľkami SJL usilovne pripravovali, aby dňa 15. 3. 2017 reprezentovali našu školu v prednese poézie a prózy na oblastnej súťaži „Ranené vtáčatá“ v Ružomberku . Stretli sa tam so svojimi rovesníkmi zo špeciálnych základných škôl a z DDC z Oravy a z Liptova. Vyzbrojení naučenými textami a dobrou náladou išli ukázať Ružomberku a okoliu ich recitačné schopnosti. Ostatným súťažiacim […]

žiadne komentáre

Hviezdoslavov Kubín

Tohtoročná súťažná prehliadka recitácie žiakov A, B, C variantu, žiakov autistických tried a prípravného ročníka OU prebiehala v príjemnej atmosfére v priestoroch školskej knižnice. Žiaci prezentovali nielen svoje schopnosti v recitácií, ale ukázali aj svoj postoj a svoju zodpovednosť pri príprave na túto akciu. Mnohí sa na súťaž tešili a aj sa zodpovedne pripravili, zvládli pamäťové naučenie sa vybraného textu, učili sa […]

žiadne komentáre

Zápis do ŠZŠ

Zápis žiakov do prípravného a prvého ročníka ŠZŠ na školský rok 2017/2018 sa uskutoční priebežne počas mesiaca apríl 2017.

žiadne komentáre

Psíčkovo

žiadne komentáre

Deň otvorených dverí

Dňa 8.03.2017 sa uskutočnil v našej škole Deň otvorených dverí.  Záujemcovia mohli vidieť všetky organizačné zložky školy ako aj jej súčasti. Oboznámili sme návštevníkov s novinkami, ktoré chystáme v budúcom školskom roku – špeciálnu materskú školu a centrum voľného času. Tešíme sa na Deň otvorených dverí o rok.

žiadne komentáre

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Pozvanka_den_otvorenych_dveri

žiadne komentáre

Vystúpenie folklórneho súboru Mútňanka

    Dňa 23. februára 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnila akcia, ktorá sa niesla v tradičnom duchu. Pozvali sme k nám tanečníkov z folklórneho súboru Mútňanka, ktorý v Mútnom pôsobí už skoro sedem rokov. Tancujú v ňom mladí ľudia, ktorí takýmto spôsobom uchovávajú ľudový tanec ako jednu z foriem ľudových tradícií. Prostredie našej školy bolo pre niektorých z nich […]

žiadne komentáre

Exkurzia Visteon – ŠI

Dňa 22. februára 2017 sme sa zúčastnili exkurzie do výrobného podniku v Námestove. Konkrétne sme navštívili výrobný podnik Visteon, pre nás známy pod názvom PUNCH.  Tento podnik sa zameriava na výrobu nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie. Počas exkurzie mali deti možnosť nahliadnuť do reálneho chodu výrobného podniku, stretnúť sa s odborníkmi z praxe a klásť otázky, ktoré ich zaujímali. […]

žiadne komentáre

Mini playback show

Dňa 24.02.2017  sa päť žiačok našej školy zúčastnilo spevácko-tanečnej súťaže „MINIPLAYBACK SHOW“ v Ružomberku. Súťaž bola zameraná na čo najvernejšiu imitáciu slovenských alebo zahraničných sólo interpretov alebo hudobných skupín. Imitácia spočívala v pohybovom stvárnení, zvládnutí textu piesne ako aj v napodobení vonkajšej vizáže, vrátane oblečenia interpreta alebo skupiny. Dievčatá sa na súťaž pripravovali zodpovedne a s veľkým nadšením. Jedna […]

žiadne komentáre

Zimné účelové hry

 

žiadne komentáre

Prijímacie skúšky v OU

Harmonogram prijímacích skúšok Termín: 9. a 11. mája 2017 (utorok, štvrtok) Priebeh: 7.45 – 8.00 hod. usmernenie rodičov a žiakov 8.15 – 9.45 hod. 9.45 – 10.00 hod. 10.00 – 12.00 hod. písomná časť SJL, MAT prestávka preverovanie manuálnych zručností v danom odbore 12.30 hod. zasadnutie prijímacej komisie (dĺžka prijímacej skúšky závisí od počtu prihlásených uchádzačov) […]

žiadne komentáre

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

Žiaci Spojenej školy internátnej  Námestovo sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 6.2. – 10.2.2017 v lyžiarskom stredisku Oravská Polhora. Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch Oravská Polhora. Žiaci boli rozdelení do 3 družstiev. Počas lyžiarskeho výcviku, sme sa v prvom družstve u žiakov zameriavali na zdokonalenie už ich nadobudnutých lyžiarskych zručností […]

žiadne komentáre

Karneval 2017

Ako každý rok, aj teraz sme v období fašiangov pripravili pre našich žiakov karneval. Ten sa v našej škole konal 2. februára 2017. Už niekoľko dní vopred si karnevalové masky spolu s triednymi učiteľmi žiaci tvorili. Spoločným úsilím tak vznikli originálne diela. Rozprávkový deduško rozsvietil hviezdičky a prezentácia masiek sa mohla začať. Po nej začala disko párty. O občerstvenie vo […]

žiadne komentáre

Súťaž

Spojená škola internátna v Námestove vyhlasuje súťaž. Podrobné informácie získate v nasledujúcom linku: Sutaz 2017  

žiadne komentáre

Šťastné a veselé Vianoce

žiadne komentáre

Vianočná besiedka

       

žiadne komentáre

Vianočný futbalový turnaj

#gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-19 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-19 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Vianočné trhy 2016

#gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-20 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-20 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Mikuláš

Žiarivý úsmev na tvári, u niektorých malá slzička. Aj takú podobu malo privítanie Mikuláša, ktorý 6. 12. zavítal medzi naše deti. Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol mikulášsky program. Nálada bola výborná a žiačikovia prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne, rýmovačky či divadielko doprevádzané hudbou a dobrou náladou. Mikuláš […]

žiadne komentáre

Divadlo v našej škole

Dňa 27. 11. 2016 nám herci z prešovského divadla Scéna predstavili rozprávku „Zlaté kuriatko“. Herci z Prešova si pre žiakov pripravili zábavné vystúpenie o vlkovi, ktorý sa nakoniec stal dobrým otcom malému kuriatku. Popri vtipných dialógov vlka, prefíkanej líšky a kohútika Petríka, sme sa dozvedeli, že mlčať je zlato. Ale aj to, že pri výchove […]

žiadne komentáre

Vianočné trhy

Príďte si k nám  vychutnať Vianočnú atmosféru. Všetci ste srdečne pozvaní. SŠI Námestovo  

žiadne komentáre

Spolu v pohybe

#gallery-21 { margin: auto; } #gallery-21 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-21 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-21 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Pamiatka zosnulým na ŠI

Dňa 3.11. 2016 sme so žiakmi ŠI venovali tichú spomienku zosnulým pri zapálenej sviečke na mestskom cintoríne. Príprava detí na samotnú akciu spočívala v  rozhovoroch o význame sviatku Pamiatky zosnulých, vysvetlení významu spomienky na tých, ktorí už nie sú medzi nami a dôležitosti prejavenia úcty, ako aj v poučení o vhodnom správaní sa na pietnom mieste. Deti spoločne […]

žiadne komentáre

Deň zosnulých – akcia variantu B

#gallery-22 { margin: auto; } #gallery-22 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-22 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-22 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Medzinárodný deň školských knižníc

 

žiadne komentáre

Deň zdravej výživy

Tak, ako každý rok, aj tento rok sa dňa 13. októbra uskutočnila krásna celoškolská akcia – Deň zdravej výživy zameraná predovšetkým na zvyšovanie povedomia žiakov o zdravej výžive. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť tu:

žiadne komentáre

Deň detí v ŠKD a ŠI

    Dňa 1.6. sa uskutočnila spoločná akcia ŠKD a ŠI venovaná deťom a ich dňu. Deti si zasúťažili v spoločenských hrách a zmerali si sily v pexese, človeče nehnevaj sa, Dobble, či Cinku. Po tomto síce netradičnom, ale zato odhodlanom športovom výkone si zaslúžene zasadli za stôl a v rámci palacinkovej párty usilovne dobíjali […]

žiadne komentáre

Výlet loďou – C variant, autisti

    Dňa 14. júna 2016 sme sa my: učitelia, rodičia, žiaci C variantu a autisti sústredili na nábreží Oravskej priehrady, kde sme spoločne čakali na príchod lode. Pri čakaní sme využili preliezky, ktoré nám ponúklo nábrežie Oravskej priehrady, a tak sme nadväzovali sociálne kontakty a spoluprácu. Po nalodení na loď sme sa oboznamovali s prírodou v okolí […]

žiadne komentáre

Slnko v duši

    Okresný úrad v Žiline, odbor školstva zorganizoval 12. ročník výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja pod názvom Slnko v duši, ktorá je nainštalovaná v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Svoje práce na výstave prezentujú aj žiaci našej školy. Srdečne Vás na ňu pozývame.  

žiadne komentáre

Školský výlet B variantu a Praktickej školy

    10. júna 2016 sa žiaci i pedagógovia B variantu a praktickej školy vybrali na 35 kilometrov vzdialené čarovné miesto ležiace v podhorí Roháčov – Spálenej. Cieľom akcie bolo dozvedieť sa o spôsobe bývania a života v minulosti. Prostredníctvom animátorov a ich pútavého výkladu sme prežili pekné chvíle v ľudovej škole, mohli sme si vyskúšať tkanie kobercov, zdobili sme medovníčky, maľovali […]

žiadne komentáre

Kurz ochrany človeka a prírody

  V dňoch 25.-27.5. 2016 sa v našej škole konal Kurz ochrany človeka a prírody, ktorý bol určený pre žiakov 3. ročníkov OU. Cieľom kurzu bolo priblížiť žiakom starostlivosť o zdravie človeka, ochranu prírody pomocou praktických činností.  Kurz priniesol žiakom veľa pozitívnych zážitkov a skúseností.

žiadne komentáre

Srdce na dlani

  Záchranári z Orava rescue systém pripravili pre našich žiakov už tretí ročník akcie Srdce na dlani. Žiaci mali možnosť vidieť ukážky hasenia požiaru, prípravu potápačov na záchrannú akciu. Žiaci si tiež vyskúšali jazdu na štvorkolkách, záchrannom člne. Ich zážitok bol znásobený jazdou na koni. O občerstvenie sa tiež postarali záchranári. A ani my sme […]

žiadne komentáre

Účelové cvičenie v OU

  Dňa 27. 05. 2016 sa v SŠI Námestovo uskutočnilo účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka OU. Cieľom účelového cvičenia bolo rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti žiakov z oblasti ochrany života a zdravia. Obsahovú náplň cvičenia tvorili: technické činnosti a športy, environmentálna výchova, zdravotnícka príprava, pobyt a pohyb v prírode. Žiaci sa  zapájali s veľkým nadšením a elánom do plnenia […]

žiadne komentáre

Škola na kolesách

  Dňa 26.mája 2016 sa deti zo ŠKD a ŠI zúčastnili pohybovo-výchovnej akcie s názvom Škola na kolesách, ktorej hlavným cieľom bola podpora boja proti drogám a iným návykovým látkam za pomoci športových aktivít. Počasie nám konečne prialo a tak si deti mohli užiť pohyb na zdravom vzduchu a zasúťažiť si pri rôznych športových disciplínach. Bola pre nich pripravená jazda […]

žiadne komentáre

Súťaž praktických zručností Odborných učilíšť

    Celoslovenská súťaž zručnosti odborných učilíšť. V dňoch 25-26.5.2016 sa v Kremnici konala celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Obchodná prevádzka – príprava jedál, na ktorej sa zúčastnili žiaci III.KU triedy Marek Konš  a Nikola Sekerášová. Žiaci výborne reprezentovali našu školu a získali 1. miesto. Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme […]

žiadne komentáre

Unifikovaný futbal

   

žiadne komentáre

Červené jabĺčko

  Dňa 25. mája 2016 sme sa zúčastnili krajskej súťaže v speve ľudových piesní Červené jabĺčko v Ružomberku. Jediná súťažiaca z našej školy bola Bibiana Facunová, ktorá si svojim nádherným hlasom a krásnym spevom vyspievala v I. kategórii 2. miesto. Ukázala tak všetkým, že má zlato v hrdle, ale aj odvahu a chuť ukázať ostatným, […]

žiadne komentáre

Futbalový turnaj Martin

    Futbalový turnaj Martin Dňa 12.05.2016 sme sa zúčastnili tradičného futbalového turnaja špeciálnych škôl v Martine, kde sa konal už sedemnásty ročník. Žiaci z Martina, Liptovského Mikuláša, Bytče, Liptovského Hrádku, Ružomberka a z Námestova si proti sebe zahrali veľmi kvalitné, ťažké ale férové zápasy s plným nasadením a bez zranení. Na konci mohol byť len jeden víťaz, tento rok sa […]

žiadne komentáre

 

žiadne komentáre

    Dňa 16. 5. 2016  sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v pekárni Jackulík. Počas exkurzie sa zoznámili s reálnym pracovným prostredím v pekárni. Videli celý proces výroby chleba: miesenie, váženie a formovanie cesta, vkladanie vypracovaného cesta do foriem na chlieb, nakysnutie cesta vo formách, vkladanie do pece, pečenie aj vyberanie hotového upečeného chleba. Videli ukážku […]

žiadne komentáre

Deň matiek v B variante

    DEŇ MATIEK V B VARIANTE Dňa 13. mája 2016 si žiaci B variantu pripomenuli Deň matiek a pripravili pre svoje mamičky krásny program. Ďakujeme mamičkám, ktoré naše pozvanie prijali a prajeme im veľa lásky a pohody.  

žiadne komentáre

Výsledky prijímacích pohovorov do OU

    Prijímacie pohovory do Odborného učilišťa Námestovo Dátum : 9.05.2016 – I.kolo                12.05.2016 – II.kolo Odbor : obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál  – počet prihlásených uchádzačov –              : stavebná výroba – murárske práce              : spracúvanie dreva – stolárska výroba              : služby a domáce práce Kód žiaka Body -SJ Body […]

žiadne komentáre

Deň matiek – C variant a žiaci s autizmom

  Každá mamička je určite rada, keď dostane nejaký darček. Ale najviac ju poteší pekná pesnička, básnička či pekný tanček. Žiaci variantu C a autistických tried pozvali svoje mamy a staré mamy na besiedku 6.mája 2016  do multimediálnej miestnosti, aby  im vyjadrili svoju lásku a vďaku. Odovzdali im krásne farebné tulipány, ktoré s pomocou učiteliek a asistentiek zhotovili, pripravili […]

žiadne komentáre

Poďakovanie

  Dňa 23. 4. 2016 sme prijali pozvanie na módnu prehliadku s charitatívnym účelom s názvom Ferlito fashion show vo Vitanovej v hoteli Gobor. Výťažok z tejto akcie bol venovaný nášmu žiakovi Nikolasovi a taktiež našej škole. Srdečne Vám všetkým ďakujeme.

žiadne komentáre

Deň Zeme v ŠI a ŠKD

   

žiadne komentáre

Deň Zeme

  Dňa 29. apríla 2016 žiaci SŠI oslávili Deň Zeme environmentálnymi aktivitami, na ktorých sa aktívne podieľali. Zároveň boli vyhlásené výsledky zberu papiera, čím sme spoločne prispeli k záchrane 12 stromov. Akciu sprevádzal sprievodný program, súčasťou ktorého bolo aj stavanie mája pred školou. Celá akcia bola obohatená hudobným sprievodom a výborným občerstvením.

žiadne komentáre

Rozprávkovo v C variante

  Rozprávkovo – C variant a autisti   Prostredníctvom príbehov sme sa presunuli do sveta rozprávok so žiakmi C variantu a autistami. V začarovanej knižnici sme si rozpovedali a zdramatizovali dva príbehy. Žiaci s pomocou učiteľov sa podieľali  na rôznych tvorivých činnostiach, ktorých spoločným znakom boli postavičky z prezentovaných rozprávok. Táto veselá akcia sa konala dňa 19.04.2016 v školskej knižnici. Tešíme sa […]

žiadne komentáre

Beseda Preventívne poradenstvo

    V rámci predmetu „Svet práce“ sa dňa 15.4.2016 uskutočnila beseda s pani Ing. Zuzanou Kudjakovou z UPSVaR, ktorá sa zaoberá preventívnym poradenstvom v rámci aktívneho hľadania si zamestnania. Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť žiakov s internetovou stránkou ISTP – internetový sprievodca svetom práce a porozprávať sa so žiakmi   na tému výber budúceho povolania a o dôležitosti ukončenia OU. Tiež […]

žiadne komentáre

Gaňova Tarnava

  V priestoroch Synagógy v Ružomberku sa konalo 12. 4. 2016 krajské kolo recitačnej súťaže „Gaňova Tarnava“, v ktorom preukázali svoje recitačné zručnosti Šimon Taraj z 3.A triedy a Radko Kosmeľ z 9.A triedy. Chlapci svojimi výkonmi zaujali súťažiacich aj porotu a z krajského kola si odniesli diplomy a pekné vecné ceny. Šimon Taraj zaujal porotu svojim prednesom prózy a zaslúžil si 3. miesto vo […]

žiadne komentáre

Ovocná škola

  Dňa 7. 4. 2016 si v rámci Svetového dňa zdravia žiaci Praktickej školy pripravili pre všetkých žiakov akciu s názvom Ovocná škola. Všetkých žiakov pohostili ovocím a pripomenuli si tak dôležitosť ovocia a zeleniny pre naše zdravie.

žiadne komentáre

Noc čítania Biblie

  V dňoch 8. – 9.4.2016  sa v knižnici našej školy uskutočnila akcia Noc čítania Biblie s témou Božie milosrdenstvo   Našou úlohou bolo spoznať Božie milosrdenstvo a naučiť sa ako ho dosiahnuť. Rozprávali sme sa o Biblii, čítali sme z nej, pozerali sme príbeh o „Márnotratnom synovi“, naučili sme sa hymnu SDM v Krakove. V noci sme sa boli prejsť ku kostolu […]

žiadne komentáre

Recitačná súťaž Hlohovec

  Celoslovenská súťaž v recitácii poézie a prózy žiakov OU a reedukačných centier dňa 31. 3. 2016 Vycestovali sme aj my do Hlohovca, aby sme sa stretli so svojimi rovesníkmi na celoslovenskej súťaži v recitácii poézie a prózy. Našu školu reprezentovali dve žiačky OU, Romana Kampošová a Nikola Datková, ktoré sa svojim prednesom pokúšali očariť porotu a prispieť k príjemnej atmosfére veľmi vydarenej […]

žiadne komentáre

Veľkonočné tradície

  Dňa 22. 2.2016 prebiehali v jedálni našej školy Veľkonočné trhy. Na nich mohli naši žiaci predávať vlastnoručne vyrobené výrobky. O deviatej hodine pani riaditeľka slávnostne otvorila akciu. V jej úvode vystúpili niektorí žiaci s krátkym programom. Po ňom sa spustila „nákupná horúčka“, ktorá trvala do jedenástej hodiny. Prišli si k nám nakúpiť žiaci z iných základných škôl v našom meste, rodičia, […]

žiadne komentáre

Prijímacie konanie v OU

  PRIJÍMACIE KONANIE V ODBORNOM UČILIŠTI Termín: 9. a 12. mája 2016 (Pondelok, Štvrtok)   KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PLÁN POČTOV PRIJATÝCH ŽIAKOV Učebný odbor Počet prvých tried Plán prijatia žiakov 1. Obchodná prevádzka–práce pri príprave jedál                    1 7 2. Stavebná výroba – murárske práce                                      1 6 3. Služby a domáce práce                                                            1 4 4.  Spracúvanie dreva – […]

žiadne komentáre

Záverečné skúšky v OU

  ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V ODBORNOM UČILIŠTI 15., 16., 17. 6. 2016 individuálna domáca príprava žiakov 20. 6. – 22.6. 2016 písomná, praktická a ústna časť záverečnej skúšky

žiadne komentáre

Deň otvorených dverí

  Dňa 9.03.2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v Spojenej škole internátnej v Námestove. Návštevníci mohli vidieť nielen priestory, ale aj vyučovanie v špeciálnej základnej škole, odbornom učilišti a v praktickej škole. Počas celého dňa ich sprevádzali učitelia, ktorí ich oboznámili s priebehom a organizáciou. Pre návštevníkov bolo pripravené aj občerstvenie, na ktorom sa podieľali  učni z odborného učilištia, odbor kuchár. Návštevníci mali […]

žiadne komentáre

Ranené vtáčatá

    Žiaci našej školy sa s pani učiteľkami SJL usilovne pripravovali, aby reprezentovali našu školu v prednese poézie a prózy na oblastnej súťaži „Ranené vtáčatá“ v Ružomberku. Vyzbrojení naučenými textami a dobrou náladou išli ukázať Ružomberku a okoliu ich recitačné schopnosti. Ostatným súťažiacim a porote sa výkony našich žiakov páčili. Odmenili ich nielen potleskom. Domov sme sa vracali odmenení, s diplomami a vecnými […]

žiadne komentáre

Veľkonočné trhy

  Srdečne Vás všetkých pozývame na Veľkonočné trhy v našej škole.

žiadne komentáre

Popoludnie s knihou

    Dňa 9. marca 2016 sa uskutočnila internátna akcia s názvom Popoludnie s knihou v mestskej knižnici. Pani knihovníčka všetkých privítala a poskytla nám informácie o možnosti stať sa členom knižnice, vypožičiavaní si kníh a ich usporiadaní. Deti si knihy prezerali, čítali a odložili na pôvodné miesto. Mladšie deti zaujímali rozprávkové knihy a starší […]

žiadne komentáre

Hviezdoslavov Kubín A variant

  Dňa 26. 2. 2016 sa v našej škole uskutočnila súťažná prehliadka recitácie Hviezdoslavov Kubín. Tohtoročná súťažná prehliadka prebiehala v príjemnej atmosfére v priestoroch školskej knižnice. Žiaci prezentovali nielen svoje schopnosti v recitácii, ale ukázali aj svoj postoj a svoju zodpovednosť pri príprave na túto akciu. Mnohí sa na súťaž tešili a aj sa zodpovedne pripravili, zvládli pamäťové naučenie sa vybraného textu, […]

žiadne komentáre

Karneval

   

žiadne komentáre

Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka Špeciálnej základnej školy, M. Urbana 160/45 v Námestove sa uskutoční dňa 4.4.2016 v čase od 8:00 do 17:00 hod. u sociálnej pracovníčky. V prípade, že nie je možné sa dostaviť v uvedený termín, zápis prebehne individuálne v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod. Riaditeľka SŠI  

žiadne komentáre

Karneval ŠKD a ŠI

 

žiadne komentáre

Najkrajší snehový výtvor

 

žiadne komentáre

Vianočná besiedka

 

žiadne komentáre

Vianočné trhy 2015

žiadne komentáre

Deň výživy 2015

Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. Preto sme si aj my chceli na našej škole pripomenúť tento významný deň. Naša akcia s názvom Deň zdravej výživy bola celoškolská, ba dokonca do nej boli zapojené aj dve externé školy: […]

žiadne komentáre