Učitelia – kontakt


Riaditeľka školy PhDr. Glombová Ľubica glombova(zavinac)csppno.sk

0911676016

Zástupca riad. školy pre ŠZŠ PaedDr. Viluda Vladimír vladimir.viluda(zavinac)ssino.sk  0918878205
Zástupkyňa riad. školy pre OU a PrŠ Mgr. Jurkuľáková Jana jana.jurkulakova(zavinac)ssino.sk  0902077158
ŠZŠ
Prípravný ročník C variant Mgr. Čajková Denisa denisa.cajkova(zavinac)ssino.sk
I.A Mgr. Joštiaková Katarína katarina.jostiakova(zavinac)ssino.sk
II.A Mgr. Stašová Margita margita.stasova(zavinac)ssino.sk
III.A Mgr. Stopjaková Zuzana zuzana.stopjakova(zavinac)ssino.sk
IV.A Mgr. Sumegová Anna anna.sumegova(zavinac)ssino.sk
V.A Mgr. Betuštiaková Oľga olga.betustiakova(zavinac)ssino.sk
VII.A Mgr. Hriňová Mária maria.hrinova(zavinac)ssino.sk
VIII.A Mgr. Havlíčková Milada milada.havlickova(zavinac)ssino.sk
IX.A Mgr. Iskierková Margita margita.iskierkova(zavinac)ssino.sk
I.BV Mgr. Opálková Zdenka zdenka.opalkova(zavinac)ssino.sk
II.BV Mgr. Kurtulíková Eva eva.kurtulikova(zavinac)ssino.sk
III.BV PaedDr. Svinčáková Katarína katarina.svincakova(zavinac)ssino.sk
I.CV Mgr. Adamčíková Eva eva.adamcikova(zavinac)ssino.sk
II.CV PhDr. PaedDr. Zátopková

Zdenka

zdenka.zatopkova(zavinac)ssino.sk
III.CV Mgr. Chudjaková Lenka lenka.chudjakova(zavinac)ssino.sk
IV.CV Mgr. Kojdová Daniela daniela.kojdova(zavinac)ssino.sk
V.CV Mgr. Halušková Mária maria.haluskova(zavinac)ssino.sk
VI.CV Mgr. Obalová Lenka lenka.djubasakova(zavinac)ssino.sk
I.AU Mgr. Ondrašáková Gabriela gabriela.ondrasakova(zavinac)ssino.sk
II.AU Mgr. Sirotiarová Marta marta.sirotiarova(zavinac)ssino.sk
III.AU Mgr. Šulganová Alžbeta alzbeta.sulganova(zavinac)ssino.sk
IV.BM   (Mutné) Mgr. Dibdiaková Lucia lucia.dibdiakova(zavinac)ssino.sk
VII.CM   (Mutné) Mgr. Holubjáková Gabriela gabriela.holubjakova(zavinac)ssino.sk
Praktická škola
I.P PaedDr. Červenková Anna anna.cervenkova(zavinac)ssino.sk
II. P Mgr. Briš Ľudovít ludovit.bris(zavinac)ssino.sk
III.P Mgr. Kasan Peter peter.kasan(zavinac)ssino.sk
Odborné učilište
Prípravný ročník OU Mgr. Fernezová Terézia terezia.fernezova(zavinac)ssino.sk
I.KU Mgr. Lazovská Elena elena.lazovska(zavinac)ssino.sk
II. KU Mgr. Kubinová Katarína katarina.kubinova(zavinac)ssino.sk
III.KU Mgr. Babinská Mária maria.babinska(zavinac)ssino.sk
I.ST Mgr. Janolek František frantisek.janolek(zavinac)ssino.sk
I.SD Mgr. Diko Marián marian.diko(zavinac)ssino.sk
I.MU Graňák Martin martin.granak(zavinac)ssino.sk