Učitelia – kontakt


Riaditeľka školy PhDr. Glombová Ľubica glombova(zavinac)csppno.sk

0911676016

Zástupca riad. školy pre ŠZŠ PaedDr. Viluda Vladimír vladimir.viluda(zavinac)ssino.sk  0918878205
Zástupkyňa riad. školy pre OU a PrŠ Mgr. Jurkuľáková Jana jana.jurkulakova(zavinac)ssino.sk  0902077158
ŠZŠ
Prípravný ročník Mgr. Joštiaková Katarína katarina.jostiakova(zavinac)ssino.sk
II.A Mgr. Betuštiaková Oľga olga.betustiakova(zavinac)ssino.sk
III.A Mgr. Polhorská Veronika veronika.polhorska(zavinac)ssino.sk
IV.A Mgr. Stopjaková Zuzana zuzana.stopjakova(zavinac)ssino.sk
V.A Mgr. Sumegová Anna anna.sumegova(zavinac)ssino.sk
VI.A Mgr. Iskierková Margita margita.iskierkova(zavinac)ssino.sk
VIII.A Mgr. Hriňová Mária maria.hrinova(zavinac)ssino.sk
IX.A Mgr. Havlíčková Milada milada.havlickova(zavinac)ssino.sk
I.BV Mgr. Kurtulíková Eva eva.kurtulikova(zavinac)ssino.sk
II.BV Mgr. Podstavková Mária maria.podstavkova(zavinac)ssino.sk
III.BV Ing. Brandysová Lucia lucia.brandysova(zavinac)ssino.sk
I.CV Mgr. Adamčíková Eva eva.adamcikova(zavinac)ssino.sk
II.CV PhDr. PaedDr. Zátopková

Zdenka

zdenka.zatopkova(zavinac)ssino.sk
III.CV Mgr. Chudjaková Lenka lenka.chudjakova(zavinac)ssino.sk
IV.CV Mgr. Kojdová Daniela daniela.kojdova(zavinac)ssino.sk
V.CV Mgr. Krivačková Zuzana zuzana.krivackova(zavinac)ssino.sk
VI.CV Medvecká Erika erika.medvecka(zavinac)ssino.sk
 Prípravný ročník AUT Mgr. Čajková Denisa denisa.cajkova(zavinac)ssino.sk
I.AU Mgr. Ondrašáková Gabriela gabriela.ondrasakova(zavinac)ssino.sk
II.AU Mgr. Sirotiarová Marta marta.sirotiarova(zavinac)ssino.sk
III.AU Mgr. Gočalová Mária maria.gocalova(zavinac)ssino.sk
IV.BM   (Mutné) Mgr. Kapičáková Zuzana zuzana.kapicakova(zavinac)ssino.sk
VII.CM   (Mutné) Mgr. Holubjáková Gabriela gabriela.holubjakova(zavinac)ssino.sk
Praktická škola
I.P Mgr. Astrabová Beáta beata.astrabova(zavinac)ssino.sk
II. P PaedDr. Červenková Anna anna.cervenkova(zavinac)ssino.sk
III.P Mgr. Kasan Peter peter.kasan(zavinac)ssino.sk
IV.P  Mgr. Briš Ľudovít  ludovit.bris(zavinac)ssino.sk
Odborné učilište
I.KU Mgr. Babinská Mária maria.babinska(zavinac)ssino.sk
II. KU Mgr. Lazovská Elena elena.lazovska(zavinac)ssino.sk
III.KU Mgr. Kubinová Katarína katarina.kubinova(zavinac)ssino.sk
I.ST Mgr. Janolek František frantisek.janolek(zavinac)ssino.sk
I.SD Mgr. Diko Marián marian.diko(zavinac)ssino.sk
I.MU Graňák Martin martin.granak(zavinac)ssino.sk

 

MATERSKÁ ŠKOLA
1. tr.  VČIELKY Mgr. Parižová Petra petra.parizova(zavinac)ssino.sk
Žitňáková Marianna marianna.zitnakova(zavinac)ssino.sk
2. tr.  LIENKY Mgr. Zoššáková Veronika veronika.zossakova(zavinac)ssino.sk
3. tr.   SOVIČKY Mgr. Šulganová Alžbeta alzbeta.sulganova(zavinac)ssino.sk
Beňušová Monika monika.benusova(zavinac)ssino.sk