1.ročník vo florbalovom turnaji špeciálnych základných škôl


Dňa 28.11.2017 sa uskutočnil 1.ročník florbalového turnaja špeciálnych škôl Žilinského kraja. Do turnaja sa zapojila naša škola  a prišli aj žiaci zo ŠZŠ  Ružomberka. Žiaci odohrali najskôr skúšobný tréningový zápas, kde si otestovali svoji sily, po ňom nasledoval oficiálny turnaj, v ktorom družstvo zo ŠZŠ  Ružomberok vyhralo. Víťazi boli odmenení diplomami a tiež nechýbalo malé občerstvenie. Po turnaji florbalisti skúšali nájazdy na brankára, pri ktorých boli naši  žiaci úspešnejší. Spoločne sme prežili pekné športové dopoludnie a tešíme sa na ďalší ročník. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z Nadácie EPH.