2% z dane


Zákon 595/2003 a následné ustanovenia umožňujú fyzickým a právnickým osobám rozhodnúť sa a poukázať 2% zo zaplatenej dane vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospešné účely.
Občianske združenie Stonožka, ul. Mila Urbana 160/45, Námestovo môže tiež prijímať tieto prostriedky.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavili dôveru a venovali nám 2% z dane už v minulosti v prospech nášho občianskeho združenia.

Ako poukázať 2%
Pre právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, majú Vyhlásenie o poukázaní 2% priamo v daňovom priznaní.
Zamestnanci, ktorým zúčtovanie vykonáva zamestnávateľ, vypíšu Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018.

Tlačivá na poukázanie 2%

Vyhlásenie 2% na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane

Údaje o našom občianskom združení:
Občianske združenie Stonožka, ul. Mila Urbana 160/45, Námestovo
ul. Mila Urbana 160/45, Námestovo
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37904655

Ďakujeme za Vašu pomoc!