August 2013


Číslo dokladu
Dodávateľ
Obnos dokladu s DPH
Dátum prijatia
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Text
144003 35910739  SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 4,68 13.8.2013 162012 vyúčtovanie dodávky plynu 072013
144004 36403008  Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 721,89 13.8.2013 012013 vyúčtovanie el. energie 072013