Author


All posts by ssino

Karneval so vzácnou návštevou


Tohtoročný karneval sa na našej škole uskutočnil dňa 18. 2. 2020. Karneval sa niesol v duchu: „Fantázii sa medze nekladú.“, s možnosťou využitia odpadového materiálu pri výrobe...
read more

Súťaž o naj Valentínske srdiečko


Súťaž o Naj…Valentínske srdiečko V mesiaci február Centrum voľného času vyhlásilo súťaž o Najkrajšie valentínske srdiečko . Do súťaže sa zapojili materská škola,...
read more

Novoročná kapustnica v OU a PrŠ


Stretnutie po prázdninách Pri spoločnom stretnutí po prázdninách sa dňa 17.01 2020 vonkajšie priestory našej školy zaplnili smiechom, hudbou, priateľskou atmosférou a výbornou ...
read more

Stretnutie s lesníkom


Dňa 20.1.2020 sa v Centre voľného času  konalo stretnutie s lesníkmi. Páni Ing. Holubčík a Ing. Hlinický nás oboznámili s divoko žijúcou zverou, ktorá žije v našej voľnej...
read more

20. ročník Vianočného futbalového turnaja


Dňa 22.1.2020 sme sa zapojili do Vianočného turnaja v malom futbale, ktorý organizovala naša škola. Okrem nášho tímu sa na turnaji zúčastnila  CZŠ sv.Gorazda Námestovo a ZŠ...
read more

Vianočná besiedka ŠI


Na školskom internáte sa 19.12.2019 uskutočnila vianočná besiedka. Príprava na posedenie pri stromčeku prebiehala počas predvianočného obdobia nácvikom krátkeho programu a zhotovovaním...
read more

Vianočné tradície a trhy


Vianočné tradície a trhy V dňoch 10.12.2019 – 11.12.2019 sa uskutočnila celoškolská akcia Vianočné tradície, ktorá bola zameraná na rozvíjanie tvorivosti žiakov, prezentáciu...
read more

Mikuláš


V piatok 6. decembra 2019 navštívil aj našu školu svätý Mikuláš s anjelom. Po skupinách sa stretával s natešenými žiakmi, ktorí ho už netrpezlivo očakávali. Malí i veľkí žiaci ho...
read more

Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál


Dňa 7.11. 2019 sa uskutočnila Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál...
read more