Author


All posts by ssino

Obnovenie vyučovania


Vážení rodičia, Oznamujeme rodičom detí Špeciálnej materskej školy, že vyučovanie prezenčnou formou sa obnovuje dňa 02.11.2020. Deti môžu nastúpiť do Špeciálnej materskej školy po...
read more

OZNAM


DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE Z dôvodu potvrdených pozitívnych výsledkov Covid – 19 u zamestnancov našej školy bude v termíne od 19.10.2020 do 23.10.2020 prebiehať dištančné vzdelávanie...
read more

Vrátenie preplatku za stravu


Vážení rodičia, v prílohe sa nachádza tlačivo (žiadosť), ktoré slúži na vrátenie preplatku stravy vašich detí. Tlačivo si stiahnite, vypíšte a pošlite na adresu školy. V prípade,...
read more

Kritériá pre prijímanie žiakov do OU a PrŠ v školskom roku 2020/2021


Kritériá pre prijímanie žiakov do OU a PrŠ v školskom roku 2020/2021  Plánovaný počet žiakov do I. ročníka OU v školskom roku 2020/2021: Učebný odbor Počet prvých tried Plán...
read more

Biblia očami detí


Dňa  9. 3. 2020 sa konalo školské kolo výtvarnej súťaže vyhlasovanej Diecéznym katechetickým úradom v Spišskej Kapitule pod názvom Biblia očami detí. Zapojili sa do nej žiaci ŠZŠ,...
read more

Jarný tábor


Jarný prímestský tábor Cez jarné prázdniny  od 24.2.2020 – 28.2.2020 bolo opäť v centre  veselo. Prebiehal tu jarný prímestský tábor. Tábora sa zúčastnilo 7 detí. Pre deti bol...
read more