Beseda o včelách


Dňa 22.5.2018 sa v Centre voľného času konala   Beseda o zvieratkách.  Na túto besedu prišla k nám pani inžinierka Zuzana Kertysová z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava .Vymyslela pre nás rôzne edukačné aktivity , pri ktorých sme sa hravou formou veľa  dozvedeli o živote  včiel. Z našich žiakov sa  postupne stali včielky – trúdy ba aj robotnice,  a z našej triedy veľký bzučiaci úľ. Každý žiak bol poverený svojou úlohou. Trúdy si zatancovali  s kráľovnou svadobný tanec, tá im za odmenu zniesla vajíčka. Robotnice poupratovali úľ a vzorne sa starali o vajíčka, aby z nich čo najskôr vyrástli dospelé včely, ktoré zbierali nektár a vyrábali med.  Žiaci boli pri svojich úlohách veľmi kreatívni a my sa tešíme na  ďalšie zaujímavé stretnutia .