Beseda o zvieratkách


Dňa 16.4.2018 sa v Centre voľného času konala  akcia Beseda o zvieratkách.  Na túto besedu prišla k nám pani inžinierka Zuzana Kertysová z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava . Vymyslela pre nás rôzne aktivity, pri ktorých sme sa hravou formou veľa  dozvedeli o žabách. Z našich žiakov sa stali mladí ochranári, ktorí zachraňovali žaby, triedili ich podľa obrázkov a spoločných  znakov do skupín.  K žabkám priraďovali aj  ich ikrie vajíčka, ktoré mali svoje špecifické znaky. Na záver si všetky deti zakvákali pesničku vo svojom jazyku a poskladali puzzle. Veľkým potleskom na záver sme sa rozlúčili s pani ochranárkou a tešíme sa na ďalšie stretnutie.