Beseda Preventívne poradenstvo


 

 

V rámci predmetu „Svet práce“ sa dňa 15.4.2016 uskutočnila beseda s pani Ing. Zuzanou Kudjakovou z UPSVaR, ktorá sa zaoberá preventívnym poradenstvom v rámci aktívneho hľadania si zamestnania. Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť žiakov s internetovou stránkou ISTP – internetový sprievodca svetom práce a porozprávať sa so žiakmi   na tému výber budúceho povolania a o dôležitosti ukončenia OU. Tiež oboznámiť žiakov o kurzoch, ktorými si po ukončení štúdia môžu rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti, o aké profesie je záujem u zamestnávateľov a čo je dôležité pri pracovnom pohovore. Besedy sa aktívne zúčastnili žiaci VII.A,  VIII.A a IX.A triedy, tiež žiaci OU, ktorých preberaná téma zaujala.