Canisterapia v C variante


Dňa 15.06.2017 sa v našej škole vo variante C uskutočnila canisterapia so zameraním na zlepšenie sociálneho kontaktu našich žiakov,  jemnej a hrubej motoriky, zmierňovanie agresivity .  Navštívili nás z detského centra Havino so svojimi dvoma psíkmi Nelou a Orchideou. Na začiatku sme sa všetci srdečne privítali a predstavili, neskôr sme si pozreli divadielko O troch zázračných želaniach v hlavnej úlohe s našimi kamarátmi spojené s riekankami a vyčítankami. Neskôr sme absolvovali terapeutické sedenia, kde prvé bolo zamerané na oddych a relaxáciu a druhé na hrové aktivity.  Ten čas nám tak rýchlo preletel a my sme sa museli rozlúčiť.

ĎAKUJEME, veľmi sa nám to páčilo.