Category Archives: skolsky klub


Zimné radovánky


Akcia Zimné radovánky sa konala dňa 23.1.2019. Do akcie boli zapojené deti zo školských klubov a z internátu. Skupina nechodiacich detí bola v klubovni, kde si vyrábali krásnych snehuliakov rôznymi technikami a vymaľovávali si maľovanky na tému: zimné športové hry. Ostatné deti mali pripravené športové aktivity von. Počasie nám prialo a deťom neprekážal ani mráz, ktorý ich štípal na […]

read more

Vianočná besiedka ŠKD a ŠI


Vianočná besiedka   Žiaci ukončili činnosť v školskom klube v  kalendárnom roku 2018 vianočnou besiedkou. Celý týždeň sa niesol vo vianočnom duchu, vyrábali výrobky na školské vianočné trhy, piekli a zdobili medovníky, pripravovali vianočný program. Žiaci zo školského internátu mali slávnostnú večeru, ktorej sa zúčastnila aj pani zástupkyňa. Žiaci prispeli prípravou slávnostného stola a vlastným krátkym programom. Akcia prebehla […]

read more

Pietna spomienka za zosnulých


Pietna spomienka za zosnulých ŠI a ŠKD  Dňa 5.11.2018 sme vyrábali vence z prírodného materiálu. Využívali sme svoju fantáziu a tvorivosť. Popri práci sme sa rozprávali o Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých. Následne sme počas vychádzky navštívili miestny cintorín  s cieľom uctiť si pamiatku zosnulých. Vlastnoručne sme ozdobili miesta posledného odpočinku, najmä opustené hroby. Zapálením sviečok a modlitbou sme vzdali úctu […]

read more

Skokandiáda


Dňa 25. apríla 2018 sa uskutočnila akcia venovaná športovým hrám a súťažiam na posilnenie koordinácie pohybov, rozvoj vytrvalosti a súťaživosti. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri športových aktivitách sa deti z výchovných skupín ŠI a ŠKD vybrali na školské ihrisko, kde boli pre ne pripravené rôzne súťaže ako skákaná škôlka, skok do diaľky, skok vo vreci, skákanie na […]

read more

Popoludnie s rozprávkou


Dňa 14.3. prebiehala akcia ŠKD a ŠI pod názvom Popoludnie s rozprávkou. Žiaci sa presunuli do prírodnej miestnosti, v ktorej akcia prebiehala. Deti mali možnosť zúčastniť sa dramatizácie rozprávky Koza rohatá a jež. Potom si mohli vyskúšať pozíciu ktorejkoľvek postavy z danej rozprávky počas opakovanej dramatizácie. Následne deti vypracovali „rozprávkové“ pracovné listy a popoludnie ukončili pri speve piesní, ktorý sprevádzala hra […]

read more

Ľudské práva očami detí


„Ľudské práva očami detí.“ Dňa 21.03.2018 sa v ŠI a ŠKD uskutočnila akcia pod názvom „Ľudské práva očami detí.“ Po úvodnej prezentácii o ľudských právach,  právach detí a ich povinnostiach nasledovala veľmi živá diskusia, do ktorej sa zapájali hlavne staršie deti, ktoré téma veľmi zaujala. Následne boli pre deti pripravené zaujímavé aktivity ako pexeso ľudských práv, práva v balóne, […]

read more

Veľkonočné trhy


Vítanie jarného obdobia sa v našej škole už tradične spája s celoškolskou akciou Veľkonočné tradície. V rámci hodín praktického vyučovania na OU, hodín PNV a VYV žiaci zhotovovali výrobky s jarnou tematikou, zdobili priestory školy jarnými motívmi, venovali sa aktivitám, ktoré niesli jednu tému – Jar a tradície Veľkej noci. Dňa 23.3.2018 celé naše snaženie vyvrcholilo na veľkonočných trhoch, ktoré po […]

read more

Zimné radovánky


Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnila akcia venovaná hrám na snehu so zameraním na rozvoj manuálnych zručností, predstavivosti a fantázie. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri športe sa deti z výchovných skupín ŠI a ŠKD poobliekali a vybrali na kopec v školskom areáli. Prežili popoludnie na čerstvom vzduchu, pričom si zasúťažili v spúšťaní sa na lopároch a stavaní snehuliakov a rôznych výtvorov […]

read more

Vôňa vianočného času


Vôňa vianočného času Žiaci pod vedením vychovávateliek vyhotovovali pozdravy, upiekli a ozdobili medovníčky, ktoré následne venovali klientom Centra seniorov v Námestove. Počas odovzdávania predviedli krátky program, súčasťou ktorého boli koledy, tance a piesne v prevedení žiakov. Jedno popoludnie bolo vyhradené pre rozprávky, kedy si žiaci mohli pozrieť, prečítať alebo vypočuť rozprávky podľa vlastného výberu v školskej knižnici. Žiaci ukončili činnosť […]

read more