Category Archives: skolsky klub


Deň detí 2019


Tradične ako každý rok sa nám o skvelé prežitie Dňa detí postarali záchranári z Orava rescue systém. Tento deň sme sa mohli aj my zúčastniť na ich práci, ktorá je pre všetkých potrebná a obdivuhodná. Mali sme možnosť vidieť zásah hasičov pri požiari, prácu potápačov a záchranárskeho psíka. Užili sme si jazdu na štvorkolkách, plavbu na záchranárskom člne, […]

read more

Deň rodiny a školy


#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
read more

Veľkonočné tradície


Veľkonočné tradície Vítanie jarného obdobia sa v našej škole už tradične spája s celoškolskou akciou Veľkonočné tradície. V rámci hodín PNV, VYV a Odborného výcviku a krúžkov podporenývch z Nadácie Volkswagen Slovakia “Mladí majstri” žiaci zhotovovali výrobky s jarnou tematikou, zdobili priestory školy jarnými motívmi, venovali sa aktivitám, ktoré niesli jednu tému – Jar a tradície Veľkej noci, zároveň prebiehali tvorivé dielne, […]

read more

Popoludnie s rozprávkou


Dňa 15.3. prebiehala akcia ŠKD a ŠI pod názvom Popoludnie s rozprávkou. Žiaci si vypočuli viaceré rozprávky v podaní pani vychovávateliek a následne sa pokúšali o jednoduchú reprodukciu. Snažili sa rozvíjať komunikačné zručnosti odpoveďami na všetečné otázky pani vychovávateliek. Potom deti vypracovali „rozprávkové“ pracovné listy podľa svojho výberu – mohli si vybrať z viacerých rozprávok svoju najobľúbenejšiu. Popoludnie ukončili spoločnou prácou, […]

read more

Zimné radovánky


Akcia Zimné radovánky sa konala dňa 23.1.2019. Do akcie boli zapojené deti zo školských klubov a z internátu. Skupina nechodiacich detí bola v klubovni, kde si vyrábali krásnych snehuliakov rôznymi technikami a vymaľovávali si maľovanky na tému: zimné športové hry. Ostatné deti mali pripravené športové aktivity von. Počasie nám prialo a deťom neprekážal ani mráz, ktorý ich štípal na […]

read more

Vianočná besiedka ŠKD a ŠI


Vianočná besiedka   Žiaci ukončili činnosť v školskom klube v  kalendárnom roku 2018 vianočnou besiedkou. Celý týždeň sa niesol vo vianočnom duchu, vyrábali výrobky na školské vianočné trhy, piekli a zdobili medovníky, pripravovali vianočný program. Žiaci zo školského internátu mali slávnostnú večeru, ktorej sa zúčastnila aj pani zástupkyňa. Žiaci prispeli prípravou slávnostného stola a vlastným krátkym programom. Akcia prebehla […]

read more

Pietna spomienka za zosnulých


Pietna spomienka za zosnulých ŠI a ŠKD  Dňa 5.11.2018 sme vyrábali vence z prírodného materiálu. Využívali sme svoju fantáziu a tvorivosť. Popri práci sme sa rozprávali o Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých. Následne sme počas vychádzky navštívili miestny cintorín  s cieľom uctiť si pamiatku zosnulých. Vlastnoručne sme ozdobili miesta posledného odpočinku, najmä opustené hroby. Zapálením sviečok a modlitbou sme vzdali úctu […]

read more

Skokandiáda


Dňa 25. apríla 2018 sa uskutočnila akcia venovaná športovým hrám a súťažiam na posilnenie koordinácie pohybov, rozvoj vytrvalosti a súťaživosti. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri športových aktivitách sa deti z výchovných skupín ŠI a ŠKD vybrali na školské ihrisko, kde boli pre ne pripravené rôzne súťaže ako skákaná škôlka, skok do diaľky, skok vo vreci, skákanie na […]

read more

Popoludnie s rozprávkou


Dňa 14.3. prebiehala akcia ŠKD a ŠI pod názvom Popoludnie s rozprávkou. Žiaci sa presunuli do prírodnej miestnosti, v ktorej akcia prebiehala. Deti mali možnosť zúčastniť sa dramatizácie rozprávky Koza rohatá a jež. Potom si mohli vyskúšať pozíciu ktorejkoľvek postavy z danej rozprávky počas opakovanej dramatizácie. Následne deti vypracovali „rozprávkové“ pracovné listy a popoludnie ukončili pri speve piesní, ktorý sprevádzala hra […]

read more