Category Archives: zakladna skola


Biblia očami detí


Dňa  9. 3. 2020 sa konalo školské kolo výtvarnej súťaže vyhlasovanej Diecéznym katechetickým úradom v Spišskej Kapitule pod názvom Biblia očami detí. Zapojili sa do nej žiaci ŠZŠ, OU a praktickej školy.   Porota následne rozhodla o výsledkoch: Kategória ŠZŠ: miesto Michal Pilarčik miesto Sofia Jančová miesto Šimon Táraj Kategória Praktická škola a B variant: miesto Miladka Zvrťeľová miesto […]

read more

Súťaž o naj Valentínske srdiečko


Súťaž o Naj…Valentínske srdiečko V mesiaci február Centrum voľného času vyhlásilo súťaž o Najkrajšie valentínske srdiečko . Do súťaže sa zapojili materská škola, základná škola, odborné učilište, deti navštevujúce centrum voľného času, školský klub, školský internát, praktická škola, služby a domáce práce. Deti vyrábali srdiečka rôznymi technikami . Vyhodnotenie súťaže bolo presne na Valentína 14.2.2019. Porotu tvorili pani […]

read more

Lyžiarsky výcvik


Lyžiarsky výcvik V dňoch 10. 02. – 14. 02. 2020 sa 19 žiakov 7. ročníka ŠZŠ a 2.ročníka OU SŠI Námestovo zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku na Slanej Vode. Počas týždenného pobytu na lyžiarskom výcviku sa naučili lyžovať všetci žiaci. Niektorým to šlo rýchlejšie, hlavne žiakom, ktorí už absolvovali lyžiarsky výcvik v 7. ročníku, iným zas […]

read more

Zimné účelové hry, didaktické hry na snehu


Zimné účelové, didaktické hry na snehu Dňa 7. februára sme v našej škole využili čarovné zimné počasie, hlavne milú nádielku snehu od „Perinbabky“ a časť dopoludnia sme sa venovali zimným športom v našom školskom areáli. V prvom rade žiaci boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri zimných športoch. Prezentáciou – Zimné športy si žiaci preopakovali nadobudnuté poznatky o športoch, […]

read more

Stretnutie s lesníkom


Dňa 20.1.2020 sa v Centre voľného času  konalo stretnutie s lesníkmi. Páni Ing. Holubčík a Ing. Hlinický nás oboznámili s divoko žijúcou zverou, ktorá žije v našej voľnej prírode. O druhoch stromov, ktoré nás obklopujú, a ktoré sú našou neoddeliteľnou súčasťou. Les, respektíve lesné prostredie využívame aj na voľnočasové aktivity, ale nesmieme pri tom zabúdať, že les rastie dlho, obvykle niekoľko ľudských generácií. […]

read more

20. ročník Vianočného futbalového turnaja


Dňa 22.1.2020 sme sa zapojili do Vianočného turnaja v malom futbale, ktorý organizovala naša škola. Okrem nášho tímu sa na turnaji zúčastnila  CZŠ sv.Gorazda Námestovo a ZŠ Komenského Námestovo.  Žiaci si hru užívali, a aby turnaj prebiehal v znamení Fair play, na to dohliadal náš rozhodca  Martin Graňák. Na I. mieste sa umiestnila ZŠ Komenského, ktorá pre svoju […]

read more

Dr. Klaun


DR.KLAUN Dňa 22.10.2019 sa uskutočnilo predstavenie pre všetkých žiakov Spojenej školy internátnej pod názvom Klaunove snívanie. Dr.Klaun predviedol našim žiakom snívanie, ktoré bolo spojené s pantonímou a doplnené výbornou hudbou. Do svojho predstavenia zapojil aj iniciatívnych žiakov rôznej vekovej kategórie. Dr.Klaunovi ďakujeme za krásny umelecký zážitok a prajeme mu veľa šťastia.

read more

Školské výlety 2018/2019


Dňa 13. 6. 2019 žiaci A variantu  navštívili Obrovo, prekrásne miesto v Čutkovskej doline, kde na deti čakali animátori a za ich asistencie si žiaci vyskúšali lukostreľbu, spoločne skladali veľkorozmerné puzzle, hrali pexeso, človeče, dámu, zdolávali prekážky, šplhali, liezli, spúšťali sa na lanovej dráhe, skákali na trampolínach, ale aj pomáhali obrom riešiť rôzne úlohy, chytať ryby a […]

read more

Slnko v duši


Okresný úrad v Žiline, odbor školstva zorganizoval už 14. ročník výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja pod názvom Slnko v duši. Výstava je nainštalovaná v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Svoje práce na výstave prezentujú aj žiaci našej školy. Srdečne Vás na ňu pozývame v dňoch od 19.6. 2019 do 6.9. 2019.

read more

Deň detí 2019


Tradične ako každý rok sa nám o skvelé prežitie Dňa detí postarali záchranári z Orava rescue systém. Tento deň sme sa mohli aj my zúčastniť na ich práci, ktorá je pre všetkých potrebná a obdivuhodná. Mali sme možnosť vidieť zásah hasičov pri požiari, prácu potápačov a záchranárskeho psíka. Užili sme si jazdu na štvorkolkách, plavbu na záchranárskom člne, […]

read more