Category Archives: 2017/2018


Ako si žijeme v našej škôlke


Zase ubehol nejaký čas a my sa Vám chceme pochváliť, ako pracujeme a ako sa nám darí. Tak sa pozerajte a tešte sa s nami.

read more

Z rozprávky do rozprávky


Dňa 16. 04. 2018 sa žiaci B variantu a Praktickej školy zúčastnili akcie s názvom „Z rozprávky do rozprávky“. Žiaci boli rozdelení do troch skupín a presúvali sa jednotlivými „rozprávkovými stanovišťami“.  Triedny učitelia preoblečení za rozprávkové bytosti si pre nich pripravili množstvo hravých a tvorivých úloh, v ktorých mali prejaviť svoju šikovnosť v oblasti známych […]

read more

Skokandiáda


Dňa 25. apríla 2018 sa uskutočnila akcia venovaná športovým hrám a súťažiam na posilnenie koordinácie pohybov, rozvoj vytrvalosti a súťaživosti. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri športových aktivitách sa deti z výchovných skupín ŠI a ŠKD vybrali na školské ihrisko, kde boli pre ne pripravené rôzne súťaže ako skákaná škôlka, skok do diaľky, skok vo vreci, skákanie na […]

read more

Beseda o zvieratkách


Dňa 16.4.2018 sa v Centre voľného času konala  akcia Beseda o zvieratkách.  Na túto besedu prišla k nám pani inžinierka Zuzana Kertysová z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava . Vymyslela pre nás rôzne aktivity, pri ktorých sme sa hravou formou veľa  dozvedeli o žabách. Z našich žiakov sa stali mladí ochranári, ktorí zachraňovali žaby, triedili ich podľa obrázkov a spoločných  znakov do […]

read more

Lamačské chvály


„Dokážeš kričať, keď váš tím strelí gól, a nie si schopný spievať na chválu Pánovi? Vyjsť trochu za rámec svojho správania, aby si spieval? Chváliť Boha je úplne slobodné! Nepýtame, neďakujeme, chválime!“  Pápež František Aj tieto slová sv. otca Františka nám boli povzbudením, aby sme vo štvrtok 5. apríla  2018 spoločne s gospelovou skupinou Lamačské chvály  […]

read more

Ranené vtáčatá


Dňa 21.3.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili mimoškolskej súťaže v prednese poézie a prózy. Svoje recitačné schopnosti predviedli v regionálnej súťaži „Ranené vtáčatá“ v Ružomberku. Našu školu tu reprezentovalo päť žiakov. Traja žiaci súťažili v prednese poézie a dvaja žiaci v prednese prózy. V Ružomberku nás reprezentovali: V kategórii próza: Šimon Taraj z 5.A triedy, Rebecca Čerbáková a Natália Sekerášová z 8.A. V kategórií poézia: Karolína Dudíková […]

read more

Popoludnie s rozprávkou


Dňa 14.3. prebiehala akcia ŠKD a ŠI pod názvom Popoludnie s rozprávkou. Žiaci sa presunuli do prírodnej miestnosti, v ktorej akcia prebiehala. Deti mali možnosť zúčastniť sa dramatizácie rozprávky Koza rohatá a jež. Potom si mohli vyskúšať pozíciu ktorejkoľvek postavy z danej rozprávky počas opakovanej dramatizácie. Následne deti vypracovali „rozprávkové“ pracovné listy a popoludnie ukončili pri speve piesní, ktorý sprevádzala hra […]

read more

Ľudské práva očami detí


„Ľudské práva očami detí.“ Dňa 21.03.2018 sa v ŠI a ŠKD uskutočnila akcia pod názvom „Ľudské práva očami detí.“ Po úvodnej prezentácii o ľudských právach,  právach detí a ich povinnostiach nasledovala veľmi živá diskusia, do ktorej sa zapájali hlavne staršie deti, ktoré téma veľmi zaujala. Následne boli pre deti pripravené zaujímavé aktivity ako pexeso ľudských práv, práva v balóne, […]

read more