Category Archives: 2019/2020


Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál


Dňa 7.11. 2019 sa uskutočnila Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál .                          Súťaže sa zúčastnilo 14 škôl:   OU Prievidza, OU Hlohovec, OU Bratislava, OU Nová Ves nad Žitavou, OU Kysucké Nové Mesto, OU Martin, OU Prešov, OU Želovce, OU Kremnica, OU Mojmírovce, OU […]

read more

Život v našej škôlke


#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
read more

Medzinárodný divadelný festival “Setkání” v Brne


„Setkání “  Brno 2019 V dňoch 4. a 5. novembra  2019  sa  vybraní žiaci Praktickej školy a OU zúčastnili medzinárodného divadelného festivalu žiakov Praktických škôl „SETKÁNÍ“, ktorý organizovala priateľská špeciálna škola IBSENKA v Brne. Po svedomitej a intenzívnej hereckej príprave si v pondelok 4. novembra  naši nádejní herci pobalili do žltého mikrobusu kostýmy, kulisy a všetku svoju odvahu  a vyštartovali spoznávať svet. Cesta bola […]

read more

Pietna spomienka na zosnulých


Pietna spomienka na zosnulých V čase pred „dušičkovými“ sviatkami sme s deťmi vyrábali venčeky na hroby zosnulých z prírodných a odpadových materiálov. Deti sa snažili využiť vlastnú tvorivosť a zručnosť. Dňa 6.11.2019 sme navštívili miestny cintorín s cieľom uctiť si pamiatku zosnulých. Vlastnoručne vyrobenými vencami z prírodného materiálu sme ozdobili miesta ich posledného odpočinku. Zapálením sviečok a modlitbou sme vzdali úctu […]

read more

Jesenné minitrhy


Jesenné minitrhy Dňa 24.10.2019 sa  aj tento rok uskutočnila akcia Praktickej školy v Námestove venovaná výrobe a predaju dekorácií na hroby zosnulých. Jej cieľom bolo rozvíjanie finančnej gramotnosti u žiakov praktickej školy, ako aj pestovať kladný vzťah k prírode, posilniť povedomie o využívaní odpadového materiálu a prírodnín pri príležitosti „Dušičkových“ sviatkov. Žiaci sa venovali výrobe „dušičkových“ dekorácií z odpadového materiálu, ako […]

read more

Poľovník v našej škole


Dňa 27.9.2019 sa v Centre voľného času sa konala beseda s poľovníkom. Pán Kristofčák nás oboznámil s divoko žijúcou zverou, ktorá žije v našej voľnej prírode. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o živote jeleňov, srniek, divých svíň a iných voľne žijúcich zvieratách.    Mali sme aj ukážku ručania na rohu, ktorá sa používa počas vábenia zvery v ruji. Naši zverenci si to mali […]

read more

Dr. Klaun


DR.KLAUN Dňa 22.10.2019 sa uskutočnilo predstavenie pre všetkých žiakov Spojenej školy internátnej pod názvom Klaunove snívanie. Dr.Klaun predviedol našim žiakom snívanie, ktoré bolo spojené s pantonímou a doplnené výbornou hudbou. Do svojho predstavenia zapojil aj iniciatívnych žiakov rôznej vekovej kategórie. Dr.Klaunovi ďakujeme za krásny umelecký zážitok a prajeme mu veľa šťastia.

read more

Stretnutie s rybárom


Stretnutie s rybárom Dňa 21.10.2019 sa konala akcia stretnutie s rybárom. Oboznámil nás s druhmi rýb žijúcich v našich vodách ( pstruh potočný, pstruh dúhový, kapor, hlavatka, šťuka a zubáč), v akých vodách žijú a každú nám podrobne opísal. Potom nás oboznámil s rybárskou výstrojou, spôsobom a technikou lovu týchto rýb. Naša mládež mala veľa otázok, na ktoré im náš rybár odpovedal a mali možnosť […]

read more

Jesenné čarovanie


Jesenné čarovanie Dňa 14.10.2019 v Centre voľného času sme sa spoločne stretli pri jesennom čarovaní. Každý  žiak si našiel aktivitu, pri ktorej využil svoje tvorivé schopnosti. Jedna skupinka žiakov pracovala s prírodným materiálom – drevom a slamou, z ktorých „vyčarovali“ pekných strašiakov. Ďalšia pracovala s balónmi a papierom, z ktorých vznikli rôznofarebné tekvice a posledná skupina vytvárala z lístia sovy. Žiaci boli […]

read more