Category Archives: Novinky


Vianočná besiedka ŠI


Na školskom internáte sa 19.12.2019 uskutočnila vianočná besiedka. Príprava na posedenie pri stromčeku prebiehala počas predvianočného obdobia nácvikom krátkeho programu a zhotovovaním darčekov pre pozvaných hostí. Na posedenie prijali pozvanie p. riaditeľka, p. zástupkyňa a boli pozvané aj členky hnutia Modlitby matiek, s ktorými sme vytvorili  modlitbové spoločenstvo. Pred večerou všetci  pozvaní dostali na čelo medom znak kríža, […]

read more

Vianočné tradície a trhy


Vianočné tradície a trhy V dňoch 10.12.2019 – 11.12.2019 sa uskutočnila celoškolská akcia Vianočné tradície, ktorá bola zameraná na rozvíjanie tvorivosti žiakov, prezentáciu a predaj vytvorených výrobkov s vianočnou tematikou. Prvý deň 10.12.2019 boli tvorivé dielne, na ktorých žiaci pod vedením triednych učiteľov rozvíjali svoju tvorivosť a vytvárali vianočné dekorácie a rôzne darčekové predmety. Druhý deň 11.12.2019 sa konali Vianočné trhy, […]

read more

Mikuláš


V piatok 6. decembra 2019 navštívil aj našu školu svätý Mikuláš s anjelom. Po skupinách sa stretával s natešenými žiakmi, ktorí ho už netrpezlivo očakávali. Malí i veľkí žiaci ho potešili pripravenými básničkami, pesničkami a tančekmi, za čo ich Mikuláš obdaroval balíčkami chutných sladkostí. Pri rozlúčke Mikuláš sľúbil, že rád príde opäť o rok.

read more

Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál


Dňa 7.11. 2019 sa uskutočnila Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál .                          Súťaže sa zúčastnilo 14 škôl:   OU Prievidza, OU Hlohovec, OU Bratislava, OU Nová Ves nad Žitavou, OU Kysucké Nové Mesto, OU Martin, OU Prešov, OU Želovce, OU Kremnica, OU Mojmírovce, OU […]

read more

Život v našej škôlke


#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
read more

Medzinárodný divadelný festival “Setkání” v Brne


„Setkání “  Brno 2019 V dňoch 4. a 5. novembra  2019  sa  vybraní žiaci Praktickej školy a OU zúčastnili medzinárodného divadelného festivalu žiakov Praktických škôl „SETKÁNÍ“, ktorý organizovala priateľská špeciálna škola IBSENKA v Brne. Po svedomitej a intenzívnej hereckej príprave si v pondelok 4. novembra  naši nádejní herci pobalili do žltého mikrobusu kostýmy, kulisy a všetku svoju odvahu  a vyštartovali spoznávať svet. Cesta bola […]

read more

Pietna spomienka na zosnulých


Pietna spomienka na zosnulých V čase pred „dušičkovými“ sviatkami sme s deťmi vyrábali venčeky na hroby zosnulých z prírodných a odpadových materiálov. Deti sa snažili využiť vlastnú tvorivosť a zručnosť. Dňa 6.11.2019 sme navštívili miestny cintorín s cieľom uctiť si pamiatku zosnulých. Vlastnoručne vyrobenými vencami z prírodného materiálu sme ozdobili miesta ich posledného odpočinku. Zapálením sviečok a modlitbou sme vzdali úctu […]

read more

Jesenné minitrhy


Jesenné minitrhy Dňa 24.10.2019 sa  aj tento rok uskutočnila akcia Praktickej školy v Námestove venovaná výrobe a predaju dekorácií na hroby zosnulých. Jej cieľom bolo rozvíjanie finančnej gramotnosti u žiakov praktickej školy, ako aj pestovať kladný vzťah k prírode, posilniť povedomie o využívaní odpadového materiálu a prírodnín pri príležitosti „Dušičkových“ sviatkov. Žiaci sa venovali výrobe „dušičkových“ dekorácií z odpadového materiálu, ako […]

read more

Poľovník v našej škole


Dňa 27.9.2019 sa v Centre voľného času sa konala beseda s poľovníkom. Pán Kristofčák nás oboznámil s divoko žijúcou zverou, ktorá žije v našej voľnej prírode. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o živote jeleňov, srniek, divých svíň a iných voľne žijúcich zvieratách.    Mali sme aj ukážku ručania na rohu, ktorá sa používa počas vábenia zvery v ruji. Naši zverenci si to mali […]

read more