Category Archives: Novinky


Medzinárodný divadelný festival “Setkání” v Brne


„Setkání “  Brno 2019 V dňoch 4. a 5. novembra  2019  sa  vybraní žiaci Praktickej školy a OU zúčastnili medzinárodného divadelného festivalu žiakov Praktických škôl „SETKÁNÍ“, ktorý organizovala priateľská špeciálna škola IBSENKA v Brne. Po svedomitej a intenzívnej hereckej príprave si v pondelok 4. novembra  naši nádejní herci pobalili do žltého mikrobusu kostýmy, kulisy a všetku svoju odvahu  a vyštartovali spoznávať svet. Cesta bola […]

read more

Jesenné minitrhy


Jesenné minitrhy Dňa 24.10.2019 sa  aj tento rok uskutočnila akcia Praktickej školy v Námestove venovaná výrobe a predaju dekorácií na hroby zosnulých. Jej cieľom bolo rozvíjanie finančnej gramotnosti u žiakov praktickej školy, ako aj pestovať kladný vzťah k prírode, posilniť povedomie o využívaní odpadového materiálu a prírodnín pri príležitosti „Dušičkových“ sviatkov. Žiaci sa venovali výrobe „dušičkových“ dekorácií z odpadového materiálu, ako […]

read more

Poľovník v našej škole


Dňa 27.9.2019 sa v Centre voľného času sa konala beseda s poľovníkom. Pán Kristofčák nás oboznámil s divoko žijúcou zverou, ktorá žije v našej voľnej prírode. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o živote jeleňov, srniek, divých svíň a iných voľne žijúcich zvieratách.    Mali sme aj ukážku ručania na rohu, ktorá sa používa počas vábenia zvery v ruji. Naši zverenci si to mali […]

read more

Dr. Klaun


DR.KLAUN Dňa 22.10.2019 sa uskutočnilo predstavenie pre všetkých žiakov Spojenej školy internátnej pod názvom Klaunove snívanie. Dr.Klaun predviedol našim žiakom snívanie, ktoré bolo spojené s pantonímou a doplnené výbornou hudbou. Do svojho predstavenia zapojil aj iniciatívnych žiakov rôznej vekovej kategórie. Dr.Klaunovi ďakujeme za krásny umelecký zážitok a prajeme mu veľa šťastia.

read more

Stretnutie s rybárom


Stretnutie s rybárom Dňa 21.10.2019 sa konala akcia stretnutie s rybárom. Oboznámil nás s druhmi rýb žijúcich v našich vodách ( pstruh potočný, pstruh dúhový, kapor, hlavatka, šťuka a zubáč), v akých vodách žijú a každú nám podrobne opísal. Potom nás oboznámil s rybárskou výstrojou, spôsobom a technikou lovu týchto rýb. Naša mládež mala veľa otázok, na ktoré im náš rybár odpovedal a mali možnosť […]

read more

Jesenné čarovanie


Jesenné čarovanie Dňa 14.10.2019 v Centre voľného času sme sa spoločne stretli pri jesennom čarovaní. Každý  žiak si našiel aktivitu, pri ktorej využil svoje tvorivé schopnosti. Jedna skupinka žiakov pracovala s prírodným materiálom – drevom a slamou, z ktorých „vyčarovali“ pekných strašiakov. Ďalšia pracovala s balónmi a papierom, z ktorých vznikli rôznofarebné tekvice a posledná skupina vytvárala z lístia sovy. Žiaci boli […]

read more

Diskotéka v CVČ


Otvorenie krúžkovej činnosti  v CVČ -Diskotéka Dňa  16.9.2018 sme otvorili krúžkovú činnosť v Centre voľného času  a to Diskotékou, na ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy. Po oboznámení s krúžkovou činnosťou sa deti zapojili do tanečných hier a súťaží. Prišli  k nám aj  tanečnice z minuloročných krúžkov , ktoré nám predviedli svoje tanečné vystúpenia. Nechýbala aj výuka tanečných krokov, ktoré skúšali nielen […]

read more

Zmena odhlasovania stravy v školskej jedálni


Odhlasovanie a prihlasovanie stravy v školskej jedálni od 11.9.2019 telefonicky na číslach: 043/5507925, 0915831495.    

read more

Letné tábory v CVČ: Šporťáčik, Čáry – máry


Aj cez letné prázdniny bolo v Centre voľného času veselo. Prebiehali tu dva letné tábory: ŠPORŤÁČIK  1.7.2019 – 4.7.2017, ktorý bol zameraný na pohybové aktivity, štafety,  turnaje v tradičných aj netradičných športoch. Spoločne sme sa zabávali, športovali, hľadali poklad . Navštívili sme aj Kinderland a v závere týždňa nechýbala opekačka. ČÁRY – MÁRY 26.8.2019 -30.8.2019 bol určený pre deti, […]

read more

Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/2020


Pozvánka Spojená škola internátna v Námestove, zastúpená PhDr. Ľubicou Glombovou, Vás pozýva na slávnostné zahájenie nového školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 02.09.2019 /pondelok/ o 09:15 hod. v priestoroch Spojenej školy internátnej v Námestove /telocvičňa školy/.

read more