Category Archives: Novinky


Obnovenie vyučovania


Vážení rodičia, Oznamujeme rodičom detí Špeciálnej materskej školy, že vyučovanie prezenčnou formou sa obnovuje dňa 02.11.2020. Deti môžu nastúpiť do Špeciálnej materskej školy po splnení podmienok a podpísaní aktuálne platného Vyhlásenia o bezinfekčnosti: https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf Ďalej oznamujeme rodičom žiakov Špeciálnej základnej školy, že vyučovanie prezenčnou formou sa obnovuje dňa 03.11.2020 v prípravnom až štvrtom ročníku vo všetkých vzdelávacích variantoch. […]

read more

OZNAM


DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE Z dôvodu potvrdených pozitívnych výsledkov Covid – 19 u zamestnancov našej školy bude v termíne od 19.10.2020 do 23.10.2020 prebiehať dištančné vzdelávanie vo všetkých organizačných zložkách školy. Vzdelávanie sa bude realizovať podľa platného plánu a rozvrhu dištančného vzdelávania pre všetky triedy. Do školy všetci žiaci a zamestnanci nastupujú v PONDELOK  26.10.2020. Všetci zamestnanci […]

read more

Vrátenie preplatku za stravu


Vážení rodičia, v prílohe sa nachádza tlačivo (žiadosť), ktoré slúži na vrátenie preplatku stravy vašich detí. Tlačivo si stiahnite, vypíšte a pošlite na adresu školy. V prípade, že písomne nepožiadate o vrátenie preplatku za stravu, ten vám  bude prevedený do nasledujúceho školského roku. V prípade otázok kontaktujte vedúcu šk. jedálne p. Polákovú na t.č. 0915 […]

read more

Kritériá pre prijímanie žiakov do OU a PrŠ v školskom roku 2020/2021


Kritériá pre prijímanie žiakov do OU a PrŠ v školskom roku 2020/2021  Plánovaný počet žiakov do I. ročníka OU v školskom roku 2020/2021: Učebný odbor Počet prvých tried Plán prijatia žiakov 1. Obchodná prevádzka –práce pri príprave jedál 1 7 2. Stavebná výroba – murárske práce 1 7 3. Služby a domáce práce 1 7 4.  […]

read more

Biblia očami detí


Dňa  9. 3. 2020 sa konalo školské kolo výtvarnej súťaže vyhlasovanej Diecéznym katechetickým úradom v Spišskej Kapitule pod názvom Biblia očami detí. Zapojili sa do nej žiaci ŠZŠ, OU a praktickej školy.   Porota následne rozhodla o výsledkoch: Kategória ŠZŠ: miesto Michal Pilarčik miesto Sofia Jančová miesto Šimon Táraj Kategória Praktická škola a B variant: miesto Miladka Zvrťeľová miesto […]

read more

Jarný tábor


Jarný prímestský tábor Cez jarné prázdniny  od 24.2.2020 – 28.2.2020 bolo opäť v centre  veselo. Prebiehal tu jarný prímestský tábor. Tábora sa zúčastnilo 7 detí. Pre deti bol pripravený pestrý program pod názvom Z rozprávky do rozprávky.  Každý deň bol venovaný inej rozprávke. V pondelok  k nám zavítala Červená čiapočka, v utorok Snehulienka a sedem trpaslíkov, v stredu Tri prasiatka, vo štvrtok […]

read more

Noc s bibliou


Noc s Bibliou V dňoch 7.2.2020 – 8.2.2020 bolo v škole veselo aj v noci. Uskutočnila sa totiž noc s Bibliou. Zúčastnilo sa jej 19  detí. Pre deti bol pripravený pestrý program pod názvom „Objavujeme biblické mestá“. Každé mesto malo pre deti pripravené úlohy, ktoré  preverili  nielen vedomosti  detí, ale aj ich zručnosti. Po ich splnení čakala deti […]

read more

Karneval so vzácnou návštevou


Tohtoročný karneval sa na našej škole uskutočnil dňa 18. 2. 2020. Karneval sa niesol v duchu: „Fantázii sa medze nekladú.“, s možnosťou využitia odpadového materiálu pri výrobe masiek. Boli sme príjemne prekvapení a očarení úžasnými nápadmi. Na karnevale sme privítali vzácnu návštevu – pani ministerku školstva JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD., ktorá spolu s našou pani riaditeľkou PhDr. Ľubicou […]

read more