Category Archives: skolsky internat a skolsky klub deti


Vianočné tradície a trhy


Vianočné tradície a trhy V dňoch 10.12.2019 – 11.12.2019 sa uskutočnila celoškolská akcia Vianočné tradície, ktorá bola zameraná na rozvíjanie tvorivosti žiakov, prezentáciu a predaj vytvorených výrobkov s vianočnou tematikou. Prvý deň 10.12.2019 boli tvorivé dielne, na ktorých žiaci pod vedením triednych učiteľov rozvíjali svoju tvorivosť a vytvárali vianočné dekorácie a rôzne darčekové predmety. Druhý deň 11.12.2019 sa konali Vianočné trhy, […]

read more

Pietna spomienka na zosnulých


Pietna spomienka na zosnulých V čase pred „dušičkovými“ sviatkami sme s deťmi vyrábali venčeky na hroby zosnulých z prírodných a odpadových materiálov. Deti sa snažili využiť vlastnú tvorivosť a zručnosť. Dňa 6.11.2019 sme navštívili miestny cintorín s cieľom uctiť si pamiatku zosnulých. Vlastnoručne vyrobenými vencami z prírodného materiálu sme ozdobili miesta ich posledného odpočinku. Zapálením sviečok a modlitbou sme vzdali úctu […]

read more

Mesiac úcty k Panne Márii


Dňa 20. mája 2019 sa uskutočnila akcia venovaná zábave, oddychu a relaxácii pri príležitosti mesiaca úcty k Panne Márii. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia počas pobytu v prírode sa deti školského internátu presunuli ku kaplnke Panny Márie, kde našli prameň vody, ktorý vyviera neďaleko. Taktiež sme sa pomodlili k Panne Márii. Cestu naspäť sme zvolili cez les, kde […]

read more

Vianočná besiedka ŠKD a ŠI


Vianočná besiedka   Žiaci ukončili činnosť v školskom klube v  kalendárnom roku 2018 vianočnou besiedkou. Celý týždeň sa niesol vo vianočnom duchu, vyrábali výrobky na školské vianočné trhy, piekli a zdobili medovníky, pripravovali vianočný program. Žiaci zo školského internátu mali slávnostnú večeru, ktorej sa zúčastnila aj pani zástupkyňa. Žiaci prispeli prípravou slávnostného stola a vlastným krátkym programom. Akcia prebehla […]

read more

Pietna spomienka za zosnulých


Pietna spomienka za zosnulých ŠI a ŠKD  Dňa 5.11.2018 sme vyrábali vence z prírodného materiálu. Využívali sme svoju fantáziu a tvorivosť. Popri práci sme sa rozprávali o Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých. Následne sme počas vychádzky navštívili miestny cintorín  s cieľom uctiť si pamiatku zosnulých. Vlastnoručne sme ozdobili miesta posledného odpočinku, najmä opustené hroby. Zapálením sviečok a modlitbou sme vzdali úctu […]

read more