Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál


Dňa 7.11. 2019 sa uskutočnila Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál .                         

Súťaže sa zúčastnilo 14 škôl:   OU Prievidza, OU Hlohovec, OU Bratislava, OU Nová Ves nad Žitavou, OU Kysucké Nové Mesto, OU Martin, OU Prešov, OU Želovce, OU Kremnica, OU Mojmírovce, OU Tornaľa, OU Poprad, OU Námestovo, OU Trnava.

Dňa 6.11.2019 sa odhlásili zo súťaže OU Tornaľa, zo zdravotných dôvodov.

V súťaži boli vyhodnotené družstvá. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti, v ktorej museli žiaci preukázať svoju šikovnosť a kreativitu. Súťažiaci mali vytvorené optimálne podmienky na prezentáciu svojich výrobkov.

Predsedom odbornej  poroty súťaže bola Mgr. Zuzana Tomšíková zo SŠ Hlohovec  a člen odbornej poroty bola Mgr. Katarína Machovičová zo SŠ Trnava.

V úvode prebehlo vylosovanie súťažných čísiel. Odborná porota bola zložená zo všetkých sprevádzajúcich pedagogických pracovníkov, ktorí priebežne hodnotili jednotlivé výkony žiakov. Nikto z prítomných nepodal žiadne námietky k príprave súťaže.

Na záver  predsedkyňa poroty vyhlásila  celkové výsledky súťaže. Žiaci boli ocenení hodnotnými vecnými cenami, diplomami a všetci žiaci dostali upomienkové predmety ako pamiatku na súťaž v Námestove. K celkovému priebehu súťaže nemal nikto z komisie a prítomných protesty ani iné námietky.

Súťaž prebehla nerušene, bezproblémovo, čím sa podarilo zrealizovať veľmi peknú akciu, kde sa vytvorili nové priateľstvá a kde sa vzájomne vymenili skúsenosti medzi pedagógmi.