CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ ZRUČNOSTI ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE


Dňa 15. mája 2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž zručnosti a odborných vedomostí v učebnom odbore Služby a domáce práce. Súťaž sa konala v priestoroch Odborného učilišťa Liptovský Mikuláš. Našu školu  reprezentovali žiačky I. a II. SD triedy Katarína Murcinová a Lenka Kucharičová. Na začiatku nás privítala  a oboznámila s priebehom súťaže pani riaditeľka OU Mgr. Tatiana Perdeková. Žiaci súťažili vo vedomostnom teste, v zhotovení ihelníčka a príprave chlebičkového šalátu.  Dievčatám sa vo veľmi silnej konkurencii nepodarilo umiestniť na prvých troch miestach.  Žiačky však získali vecné ceny , diplom za účasť, nové priateľstvá a motiváciu pracovať na sebe.