Deň otvorených dverí


Dňa 8.03.2017 sa uskutočnil v našej škole Deň otvorených dverí.  Záujemcovia mohli vidieť všetky organizačné zložky školy ako aj jej súčasti. Oboznámili sme návštevníkov s novinkami, ktoré chystáme v budúcom školskom roku – špeciálnu materskú školu a centrum voľného času. Tešíme sa na Deň otvorených dverí o rok.