Deň výživy 2015


Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. Preto sme si aj my chceli na našej škole pripomenúť tento významný deň.

Naša akcia s názvom Deň zdravej výživy bola celoškolská, ba dokonca do nej boli zapojené aj dve externé školy: Súkromná stredná odborná škola EDUCO Slanická osada a tiež Stredná odborná škola v Námestove.

Súkromná stredná odborná škola EDUCO Slanická osada ponúkala prípravu zdravých nealkoholických nápojov vo forme freestyle, túto akciu si sami sponzorovali, zadovážili si vlastný inventár vrátane ingrediencií. Naši žiaci mali možnosť ochutnávky jednotlivých miešaných nápojov.

Stredná odborná škola v Námestove sa prezentovala vo forme zdravá strava= zdravé vlasy + zdravá pleť. Táto škola si taktiež túto akciu sponzorovala sama a poskytovali služby vo forme účesov, manikúry a líčenia tváre.

Na tejto spoločnej akcii sme mali možnosť ochutnať zdravé jedlá, nápoje, posedieť si v „babičkinej záhrade“ , ochutnať vynikajúce zaváraniny z „mamičkinej špajze“ .

Akcia bola sprevádzaná programom. Žiaci sa prezentovali spevom, obsluhou a kuchárskym umením.