Deň zdravej výživy


DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY  15.-16.-17.10. 2018

Dňa 16.10.2018 bol medzinárodný deň zdravej výživy. Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila tvorivými dielňami v termíne  15.-1.16.-17. 10.2018 , počas ktorých si v rámci  jednotlivých variantov prispôsobili pedagógovia pre žiakov tvorivé  aktivity k téme „JESEŇ PANI BOHATÁ”.

Vyvrcholením akcie bola prezentácia všelijakých pestrých a zdravých dobrôt v priestoroch jedálne školy, ktoré ochutnali nielen naši žiaci ale aj ich rodičia a priatelia školy. Srdečne ďakujeme  za spestrenie programu aj nášmu CVČ.

Všetkým zúčastnením srdečne ĎAKUJEME .