Deň zdravej výživy


Tak, ako každý rok, aj tento rok sa dňa 13. októbra uskutočnila krásna celoškolská akcia – Deň zdravej výživy zameraná predovšetkým na zvyšovanie povedomia žiakov o zdravej výžive. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť tu: