Deň Zeme


 

Dňa 29. apríla 2016 žiaci SŠI oslávili Deň Zeme environmentálnymi aktivitami, na ktorých sa aktívne podieľali. Zároveň boli vyhlásené výsledky zberu papiera, čím sme spoločne prispeli k záchrane 12 stromov. Akciu sprevádzal sprievodný program, súčasťou ktorého bolo aj stavanie mája pred školou. Celá akcia bola obohatená hudobným sprievodom a výborným občerstvením.