Detské atletické hry spájajú školu a rodinu


V pondelok 22.5.2017, zaparkovalo auto SAZ plne naložené pomôckami Detskej atletiky pred našou školou. Po privítaní všetkých prítomných dievčatá z Detskej atletiky pustili do pripravovania atletických stanovíšť pre naše deti.

Športový deň sme začali nástupom o 9:00 hod, po vysvetlení všetkého, čo sa bude diať, sa deti so svojimi vedúcimi družstiev rozutekali na jednotlivé stanoviská, kde sme mali možnosť nájsť i maľovanie na tvár a krátke presuny medzi jednotlivými disciplínami mohli deti vyplniť i jazdou na poníkovi. Po dvojhodinovom vyšportovaní a vybláznení sa na všetkých disciplínach čakal už na deti chutný obed, a to guláš pripravovaný priamo na mieste spolu s vynikajúcimi pečenými buchtami. Komu ešte zostala energia, pokračoval v atletickom jašení. Potom už však nasledoval nástup detí, kde boli všetci, ktorí si tento deň užili naplno, odmenení krásnou medailou, ktorá im bude pripomínať tento skvelý športový deň.

Sme naozaj radi, že Detská atletika mohla byť súčasťou tohto výnimočného dňa v našej škole a že sme na detských tvárach videli len samé veľké úsmevy a radosť. Za toto by sme im chceli veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na stretnutie pri ďalšej športovej akcii ?