Diskotéka v CVČ


Otvorenie krúžkovej činnosti  v CVČ -Diskotéka

Dňa  16.9.2018 sme otvorili krúžkovú činnosť v Centre voľného času  a to Diskotékou, na ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy.

Po oboznámení s krúžkovou činnosťou sa deti zapojili do tanečných hier a súťaží. Prišli  k nám aj  tanečnice z minuloročných krúžkov , ktoré nám predviedli svoje tanečné vystúpenia. Nechýbala aj výuka tanečných krokov, ktoré skúšali nielen žiaci, ale aj pani učiteľky. Všetkých na záver čakala sladká odmena.

Deťom sa akcia veľmi páčila . Tešíme sa na ďalšie stretnutia.