Dr. Klaun


Dňa 19. 9. 2017  sme veľmi radi znova medzi nami privítali Dr. Klauna, ktorý k nám tentokrát zavítal s predstavením Klaunové snívanie. Vystúpenie malo medzi deťmi veľký úspech. Od prvých okamihov deti živo reagovali na všetky klaunove výmysly. Na záver programu zožal Dr. Klaun zaslúžené ovácie a spoločne s deťmi sa aj odfotil.