Exkurzia Visteon – ŠI


Dňa 22. februára 2017 sme sa zúčastnili exkurzie do výrobného podniku v Námestove. Konkrétne sme navštívili výrobný podnik Visteon, pre nás známy pod názvom PUNCH.  Tento podnik sa zameriava na výrobu nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie. Počas exkurzie mali deti možnosť nahliadnuť do reálneho chodu výrobného podniku, stretnúť sa s odborníkmi z praxe a klásť otázky, ktoré ich zaujímali. Exkurzie sa zúčastnili žiaci odborného učilišťa, ktorí navštevujú III. výchovnú skupinu na Školskom internáte.

V úvode nás privítali a oboznámili s chodom podniku,  počtom zamestnancov, vysvetlili nám zameranie výrobného procesu. Prostredníctvom videa s výkladom nás informovali o bezpečnosti a ochrane počas prehliadky výrobnej haly. Pred vstupom do výrobnej haly každý z nás dostal bezpečnostné prvky, bez ktorých by nás do výroby nepustili. Deti mali možnosť opýtať sa všetko čo ich zaujíma. Pýtali sa na celkový počet zamestnancov v celom areály, zaujímali ich podmienky prijatia do zamestnania, informovali sa o dĺžke pracovnej doby a pod. Po oboznámení s BOZ sme sa v sprievode jedného z manažérov presunuli do výrobnej haly. Výrobný proces  sme mali možnosť vidieť počas plynulej prevádzky v popoludňajších hodinách.

Po ukončení celej obhliadky výrobnej haly a ostatných priestorov sme ešte dostali drobnosti na pamiatku, napr. kľúčenku, zrkadielko, reflexný pásik a tričko s nápisom Visteon. Poďakovali sme všetkým, ktorí si na nás našli čas a ukázali nám priestory, ktoré možno niekedy budú miestom budúceho zamestnania našich absolventov.