Exkurzia vo firme HERN Námestovo


Dňa 15. 6. 2017  sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie vo firme HERN Námestovo. Pred vstupom do firmy každý dostal bezpečnostné prvky, bez ktorých sa po firme nemôže pohybovať. V úvode žiakov privítala p. Mokošáková, ktorá ich aj  sprevádzala po firme. V zasadačke firmy HERN im prostredníctvom prezentácie krátko predstavila zameranie firmy, oboznámila ich s históriou, strojárskou výrobou pre zahraničných odberateľov, počtom zamestnancov.  Hlavným zameraním firmy je výroba dielov pre traktory, zemné, cestné stroje, kombajny, poľnohospodársku techniku, manipulačnú techniku aj ďalšie iné stroje. Bezpečnostný technik oboznámil žiakov s bezpečnosťou počas prehliadky priestorov a pohybu po firme. Po oboznámení s BOZP  sa žiaci v sprievode p. Mokošákovej presunuli do výrobnej haly, kde sa zoznámili s reálnym pracovným prostredím. Mali možnosť vidieť  priame ukážky výroby v praxi, videli pracovný proces a proces výroby v lakovni. Niektoré procesy výroby im boli konkrétne popísané. Oboznámili sa s technológiou pieskovania, leštenia. Žiaci si pozreli ukážku nástreku práškovej farby, balenia výrobkov. Výrobný proces mali možnosť vidieť počas plynulej prevádzky. Mohli sa opýtať na všetko, čo ich zaujíma. Prejavili záujem o možnosti prijatia do zamestnania, zaujímali sa aj o platové podmienky. Ako spomienku na exkurziu dostali drobnosti na pamiatku – kľúčenku, reflexný pásik, pero.

Na záver žiaci poďakovali za možnosť prezrieť si priestory firmy, rozlúčili sa s našou sprievodkyňou a presunuli sa späť do školy.