Florbalové aktivity s CZŠ


V školskom roku 2017/2018 sme nadviazali spoluprácu s Cirkevnou základnou školou sv. Gorazda v Námestove. Zúčastňujeme sa spoločných tréningových aktivít, a to každý utorok o 14:00 hod v telocvični našej školy. Tieto aktivity sa uskutočňujú vďaka podpore z Nadácie EPH.