Školský rok 2016/2017


Majster Palacinka

Pietna spomienka za zosnulých

Divadlo Clipperton

Exkurzia I.SD

Deň výživy – tvorivé dielne C variant

Deň zdravej výživy

Dr. Klaun – Zlatovláska

Školský výlet B variant, PrŠ

Letné účelové hry a didaktické hry v prírode

Červené jabĺčko

Husľový kľúčik

Dr. Klaun

Výsledky prijímacích pohovorov do OU

Gaňova Tarnava

Majstrovstva Slovenska špeciálnych olympiád vo FLORBALE v Modre

Z rozprávky do rozprávky

Skokandiáda

Ranené vtáčatá

Popoludnie s rozprávkou

Ľudské práva očami detí

Veľkonočné trhy

Doktor Klaun

Duchovná obnova

Hviezdoslavov Kubín

Školský vzdelávací program ŠZŠ

Školský vzdelávací program OU

Školský vzdelávací program PrŠ

Prijímacie skúšky v OU

Záverečné skúšky v OU

Lyžiarsky výcvikový kurz

Akcia zameraná na prevenciu

Karneval

Zimné účelové hry

Exkurzia v tlačiarni

Zimné radovánky

Vianočná besiedka

Vianočný futbalový turnaj

Vôňa vianočného času

Vianočný pozdrav

Vianočné trhy

Športový deň

Mikuláš

Beseda a poďakovanie dôchodcom

Florbalové aktivity s CZŠ

Bábkové divadlo

Jesenné svetielka

Pamiatka zosnulých

Šport nás spája

Školský výlet – 1.SD a PROU

Školský výlet C variant – Oravská Polhora

Školský výlet do ZOO

Exkurzia vo firme HERN Námestovo

Canisterapia v C variante

Škola v prírode 2017

Atletické preteky

Deň detí 2017

Detské atletické hry spájajú školu a rodinu

Futbalový turnaj v Martine

Farebný svet v ŠI a ŠKD

SÚŤAŽ ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE

Duchovná obnova

Veľkonočné trhy

Deň vody

Popoludnie s rozprávkou

Parkour

Ranené vtáčatá

Hviezdoslavov Kubín

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Vystúpenie folklórneho súboru Mútňanka

Exkurzia Visteon – ŠI

Mini playback show

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

Karneval 2017

Spolu v pohybe

Deň zosnulých – akcia variantu B

Medzinárodný deň školských knižníc

Deň detí v ŠKD a ŠI

Výlet loďou – C variant, autisti

Slnko v duši

Školský výlet B variantu a Praktickej školy

Správa o hospodárení 2015

Kurz ochrany človeka a prírody

Srdce na dlani

Účelové cvičenie v OU

Škola na kolesách

Súťaž praktických zručností Odborných učilíšť

Unifikovaný futbal

Červené jabĺčko

Futbalový turnaj Martin

Deň matiek v B variante

Deň matiek – C variant a žiaci s autizmom

Poďakovanie

Deň Zeme v ŠI a ŠKD

Deň Zeme

Rozprávkovo v C variante

Beseda Preventívne poradenstvo

Gaňova Tarnava

Ovocná škola

Noc čítania Biblie

Recitačná súťaž Hlohovec

Veľkonočné tradície

Deň otvorených dverí

Ranené vtáčatá

Popoludnie s knihou

Hviezdoslavov Kubín B, C variant, Praktická škola

Hviezdoslavov Kubín

Pečenie šišiek

Učebný odbor – Služby a domáce práce

Učebný odbor – Spracúvanie dreva – stolárska výroba

Učebný odbor – Stavebná výroba – murárske práce

Učebný odbor – Obchodná prevádzka, práca pri príprave jedál

Karneval

Vianočná besiedka v ŠKD a ŠI

Karneval ŠKD a ŠI

Najkrajší snehový výtvor

Vianočná besiedka

Futbalový turnaj 2015

Vianočné trhy 2015

Pečieme medovníčky v C variante

Mikuláš v našej škole

Záložka do knihy spája školy

Mini playback show

Beseda o poľnohospodárstve

Letné účelové hry

Tvorivé dielne

Ples

Súťaž v netradičných športových disciplínach

Šarkaniáda

Úcta k zosnulým

Farby jesene

Kurz na ochranu života a zdravia