Školský rok 2017/2018


Školské výlety 2017/2018

Popoludnie v oratóriu

Školský výlet B variant, PrŠ

Ukončenie školského roka 2017/2018

Dr. Klaun

Letné účelové hry a didaktické hry v prírode

Prevádzka ŠMŠ počas letných prázdnin

V zdravom tele

Deň detí

Unifikovaný futbal

Červené jabĺčko

Hovoriace knihy

Husľový kľúčik

Dr. Klaun

Deň rodiny a školy – 2. ročník

Martinský turnaj v minifutbale

Výsledky prijímacích pohovorov do OU

Deň rodiny a školy – poďakovanie

Gaňova Tarnava

Majstrovstva Slovenska špeciálnych olympiád vo FLORBALE v Modre

Ako si žijeme v našej škôlke

Pozvánka na Deň rodiny a školy

Z rozprávky do rozprávky

Skokandiáda

Beseda o zvieratkách

Lamačské chvály

Zápis do ŠZŠ

Ranené vtáčatá

Popoludnie s rozprávkou

Ľudské práva očami detí

Veľkonočné trhy

Doktor Klaun

Duchovná obnova

Hviezdoslavov Kubín

Školský vzdelávací program ŠMŠ

Školský vzdelávací program ŠZŠ

Školský vzdelávací program OU

Školský vzdelávací program PrŠ

Záverečné skúšky v OU

Lyžiarsky výcvikový kurz

Akcia zameraná na prevenciu

Jarný tábor v CVČ

Karneval

Zimné účelové hry

Prímestský tábor

Exkurzia v tlačiarni

Pyžamová párty

Zimné radovánky

Vianočná besiedka

Vianočný futbalový turnaj

December v ŠMŠ

Vôňa vianočného času

Vianočný pozdrav

Vianočné trhy

Športový deň

Mikuláš

Beseda a poďakovanie dôchodcom

Hrou Boccia k sociálnej inklúzii

Pozvánka na Vianočné trhy

Florbalové aktivity s CZŠ

Florbalový krúžok

Katarínsky diskotéka

1.ročník vo florbalovom turnaji špeciálnych základných škôl

Unifikovaný florbal

Miniplayback show

Páračky

Jesenné svetielka

Momentky zo škôlky

Pozvánka na 17. reprezentačný ples

Pamiatka zosnulých

Nultý ročník unifikovaného florbalu

Šarkaniáda v CVČ

Tradičné syrové korbáčiky v CVČ

Zdravie z našej záhrady

Deň zdravej výživy

Tvorivé dielne v našej škole

Šport nás spája

Pozvánka na Deň zdravej výživy

Dr. Klaun v našej škole