Školský rok 2018/2019


Letné tábory v CVČ: Šporťáčik, Čáry – máry

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Školské výlety 2018/2019

Slnko v duši

Novinky v škôlke – Včielky

Deň detí 2019

Beseda o včelách

Husľový kľúčik

Deň rodiny a školy

Divadlo Clipperton

Ako plynie čas v triede Lienok

Mesiac úcty k Panne Márii

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ ZRUČNOSTI ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE

Odborné učilište – výsledky z prijímacích pohovorov

Deň rodiny a školy

Ranené vtáčatá, Gaňova Tarnava 2019

Stavanie mája v našej škole

Prijímacie skúšky v OU

Veľkonočné tradície

Prihláška do ŠMŠ

„Rozsvieťme na modro“

Zápis žiakov do prípravného a prvého ročníka na školský rok 2019/2020

Deň otvorených dverí 2019

Hviezdoslavov Kubín

Február v ŠMŠ – včielky

Popoludnie s rozprávkou

Divadlo Portál

Jarný prímestský tábor 2019

Bublinkový karneval

Noc s Bibliou

Hry na snehu

Pyžamová párty

Dr.Klaun

Kinderland

Hry na snehu ŠMŠ, AUT

Január včielky

Slávik

Ľudské práva očami detí

Lyžiarsky výcvik

Zimné radovánky

December v ŠMŠ – včielky

December v ŠMŠ – sovičky

December v ŠMŠ – lienky

Vianočná besiedka ŠKD a ŠI

Vianočná besiedka

Vianočné prianie

Vianočné tradície 2018

Vianočná svätá omša

Vianočné tvorivé dielne AUT

Unifikovaný futbal krajín V4 Púchov

Mikuláš

Pozvánka na vianočné trhy

Cisárove nové šaty

Inklúzia hrou

Návšteva u lekára v ŠMŠ

Majster Palacinka

Pietna spomienka za zosnulých

Divadlo Clipperton

Október v ŠMŠ – Sovičky

Október v ŠMŠ – Včielky

Šarkaniáda v ŠMŠ

Exkurzia I.SD

September v šmš – sovičky

September v šmš – lienky

Deň výživy – tvorivé dielne C variant

Deň zdravej výživy

Deň výživy – tvorivé dielne AUT

September v ŠMŠ – Včielky

Dr. Klaun – Zlatovláska

Mladí športovci

Ponuka krúžkovej činnosti v školskom roku 2018/2019