Gaňova Tarnava


Dňa 18.4.2018 sa žiačka našej školy Rebecca Čerbáková zúčastnila mimoškolskej súťaže v prednese poézie a prózy. Svoje recitačné schopnosti predviedla v krajskej súťaži „Gaňova Tarnava“ v Ružomberku. Rebecca úspešne reprezentovala našu školu a za svoj prednes získala krásne 2. miesto. Obecenstvu a porote sa veľmi páčil prednes našej žiačky a z Ružomberka si Rebecca odniesla nielen diplom a peknú cenu, ale aj veľa príjemných zážitkov z úspešného dňa.