Gaňova Tarnava


 

V priestoroch Synagógy v Ružomberku sa konalo 12. 4. 2016 krajské kolo recitačnej súťaže „Gaňova Tarnava“, v ktorom preukázali svoje recitačné zručnosti Šimon Taraj z 3.A triedy a Radko Kosmeľ z 9.A triedy. Chlapci svojimi výkonmi zaujali súťažiacich aj porotu a z krajského kola si odniesli diplomy a pekné vecné ceny.

Šimon Taraj zaujal porotu svojim prednesom prózy a zaslúžil si 3. miesto vo svojej kategórii.

Radko Kosmeľ stavil na poéziu, svojim umeleckým prednesom presvedčil porotu, a tá mu udelila 1. miesto, ktoré mu zabezpečilo postup do celoštátnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy.

„Farby“ kraja a našej školy pôjde hájiť 18. 5. 2016 do Spišskej Novej Vsi.

Našim úspešným recitátorom srdečne blahoželáme a želáme im ešte veľa recitačných úspechov.