Hovoriace knihy


Marec „mesiac knihy“

Spojená škola internátna Námestovo sa zapojila a vyhrala súťaž, ktorú vyhlásila spoločnosť IRS o výhodný balíček hovoriacich kníh a učebníc. Tento balíček obsahuje knižky plné hádaniek  o zvieratkách, farbách a tvaroch, číslach, praktické úlohy- Mia v meste, rozprávku- darček pre deda Mráza nahovorenú Danom Danglom, jeden krok do školy, hovoriace pexeso a v neposlednom rade hovoriace pero, ktoré obohacuje prácu s týmito knihami. Knihy sú využívané v C-variante na predmetoch rozvíjanie komunikačnej schopnosti, matematika, vecné učenie- vo výchovno- vzdelávacom procese. Poskytujú nám zážitkové učenie, rozvíja pamäť, logické myslenie, koncentráciu, pozornosť, jemnú motoriku, samostatnosť a spätnú kontrolu riešených úloh.

Ďakujeme spoločnosti IRS za výhodný balíček hovoriacich kníh a pera, ktorý je odporúčaný aj Ministerstvom školstva SR.