Hrou Boccia k sociálnej inklúzii


Vďaka projektu Občianskeho združenia STONOŽKA sme “Hrou Boccia k sociálnej inklúzii,” zakúpili dve sady lôpt, vytvorili záujmový útvar v CVČ a v spolupráci s CŠPP zorganizovali akciu “Boccia pre všetkých.” Zúčastnili sa jej žiaci Gymnázia A. Bernoláka a spolu s našimi členmi Centra voľného času si zahrali turnaj.
Aj takto budujeme priateľstvá a búrame bariéry.
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie EPH.