Husľový kľúčik


Dňa 24.5.2018 sa žiačky Rebecca Čerbáková, Daniela Kováčová a Dominika Tarkuličová zúčastnili speváckej súťaže Husľový kľúčik 2018 pod záštitou Spojenej školy Dolinského 1 v Bratislave. Dievčatá súťažili v kategórií starších žiakov s výberom moderných aj ľudových piesní s doprovodom klavíra a Cd.  Hlavné slovo súťaže mala odborná porota v zložení Samuel Tomeček, Zuzana Porubjaková a Róberta Jakaba. Žiačky si priniesli so sebou zážitky, skúsenosti, stretnutia a hlavné nové priateľstvá.