Hviezdoslavov Kubín A variant


 

Dňa 26. 2. 2016 sa v našej škole uskutočnila súťažná prehliadka recitácie Hviezdoslavov Kubín. Tohtoročná súťažná prehliadka prebiehala v príjemnej atmosfére v priestoroch školskej knižnice. Žiaci prezentovali nielen svoje schopnosti v recitácii, ale ukázali aj svoj postoj a svoju zodpovednosť pri príprave na túto akciu. Mnohí sa na súťaž tešili a aj sa zodpovedne pripravili, zvládli pamäťové naučenie sa vybraného textu, učili sa s ním pracovať, rozlišovať pasáže postáv, zvládať prvky recitácie a celkového vystupovania na verejnosti. Počas súťaže svojich spolužiakov podporovali, povzbudzovali a odmeňovali potleskom. K skvelej atmosfére prispeli aj pani učiteľky z 1. stupňa a pán učiteľ Kasan, ktorí si pre deti pripravili a zahrali bábkové divadielko „Koza Rohatá a jež“. Deťom, hlavne tým menším, sa divadielko veľmi páčilo. Tí starší sa bavili hlavne pri spievaní pesničiek s doprovodom gitary. Najlepší recitátori boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Všetkým súťažiacim sa ušla sladká odmena, ktorú do súťaže venovala p. Sumegová. Fotografie z akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Výsledky súťaže:

I. kategória (žiaci 1., 2. roč. poézia)

 1. miesto Brišák Martin
 2. miesto Murínová Annamária
 3. miesto Skurcoňák Vladimír

II.kategória (žiaci 3. , 4. roč. poézia)

 1. miesto Facunová Bibiana
 2. miesto Skurcoňáková Kristína
 3. miesto Jančová Anežka

III.kategória (žiaci 5., 6., 7. roč. poézia)

 1. miesto Burdilák Boris
 2. miesto Hajdučíková Dorotka
 3. miesto Branický Václav

IV. kategória (žiaci 8., 9. roč. poézia)

 1. miesto Štefanigová Kristína
 2. miesto Šálka Dávid
 3. miesto Ďubek Peter

V. kategória próza

 1. miesto Oselský Marián
 2. miesto Taraj Šimon
 3. miesto Feranec Sebastián