Iné úspechy


V školskom roku 1992/1993 vznikol pod vedením učiteľa Jozefa Burgana Detský divadelný súbor „Stonožka“. Nacvičili hru „Valibukove príhody“. V školskom roku 1993/1994 zorganizovala škola v spolupráci s mestom a pod taktovkou učiteľa Burgana I. ročník Regionálnej detskej divadelnej prehliadky pre deti z osobitných škôl pod názvom : „Sme tu …“. Zúčastnili sa ho DDS z Považskej Bystrice, DDS z Banskej Bystrice, DBS z Liptovského Jána a naša Stonožka s hrou „Kozliatka a vlk“. Prehliadky pokračovali pravidelne každý rok.

  • V roku 1994/1995 sme nacvičili rozprávku Škaredá princezná.
  • V roku 1995/1996 sme nacvičili dramatizáciu Ako išlo vajce na vandrovku.
  • V roku 1996/1997 sme nacvičili muzikál Šesť trpaslíkov a Snehulienka.
  • V roku 1997/1998 sme nacvičili hru Ako uvariť polievku.
  • V roku 1998/1999 sme nacvičili dramatizáciu Ženilo sa motovidlo.
  • V roku 1999/2000 sme nacvičili dramatizáciu Pes ktorý neštekal.
  • V roku 2000/2001 sme nacvičili rozprávku Čarovný bubienok.
V ďalšom školskom roku odišiel učiteľ Burgan na dôchodok a neskôr nás navždy opustil. Nakoľko sa nenašiel jeho nasledovník prehliadky zanikli. Jeho humor nám veľmi chýba… !

Ďalej sme vyhrali prvé miesta na rôznych recitačných prehliadkach, matematických olympiádach a výtvarných súťažiach pre naše deti. Pravidelne organizujeme školskú recitačnú súťaž „ Hviezdoslavov Kubín“.

Z posledného obdobia je to účasť na recitačnej súťaži „Ranené vtáčatá v Ružomberku, kde sme získali 1. miesto v I. kategórií Peter Janek a 1. miesto v III: kategórií Miloš Lieskovský.