Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Chodba internát