Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Drevotrieska