Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Olepovačka