Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Oprava sociálnych zariadení, šatní a skladov náradia