Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Panel reagujúci na zvuk