Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Plastové lavice