Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Stolárska dielňa