Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Štrbinový bubon