Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení: Plynové kotly a Tlakové nádoby za obdobie r. 2014 a 2016.


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení: Plynové kotly a Tlakové nádoby za obdobie r. 2014 a 2016.