Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení Výťahy a pracovné plošiny za obdobie r. 2014 a 2016


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení Výťahy a pracovné plošiny za obdobie r. 2014 a 2016.